Övervakningen avslöjade: brister i de tunga fordonens skick

Utgivningsdatum 26.7.2022 11.53
Nyhet

Polisen skärpte övervakningen av den tunga trafiken förra veckan den 18–24 juli 2022 i hela landet. I övervakningstemat deltog alla polisinrättningar och övervakningen var samtidigt en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema i hela Europa.

– Något som särskilt drar uppmärksamheten till sig i resultaten från övervakningen denna gång är att andelen fordon i bristfälligt skick var större än tidigare ställt i relation till antalet granskade fordon. Antalet fordon som inte fick fortsätta färden ökade till exempel, konstaterar polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen.

I 57 fall ålades påföljder på grund av att fordonet inte var i skick. I 14 av dessa fall tvingades fordonet avbryta sin resa helt och hållet. 

Antalet konstaterade förseelser som gällde kör- och vilotider är dessutom alltjämt för stort i relation till det totala antalet granskade fordon. 

– Situationen har inte förbättrats på önskat sätt, säger Onninen.

Totalt konstaterades 140 förseelser som gällde kör- och vilotider. I 25 fall hade färdskrivaren dessutom inte använts på det sätt som lagen kräver. 59 gånger tvingades polisen ingripa i laster som var bristfälligt säkrade. Polisen påträffade 26 överlaster. Under övervakningen påträffades också 11 förare vars körrätt inte omfattade det fordon de körde.

Mer än 1 300 fordon granskades under övervakningen 

Under övervakningsperioden granskades sammanlagt 1 308 tunga fordon. Ungefär 15 procent av de granskade fordonen var utländska. 

Totalt ålades förarna 280 olika påföljder.  Relationen mellan antalet påföljder och antalet granskade fordon var densamma som under motsvarande övervakningsperiod i fjol. En del förare fick även denna gång påföljder för fler än en förseelse. 

Målet med övervakningen var att förbättra trafiksäkerheten samt bekämpa den grå ekonomin och transportbrottsligheten. Övervakningen inriktades på tydliga missförhållanden som observerats under tidigare övervakningsperioder, till exempel hur kör- och vilotider följs, hur lasten säkras och fordonets skick.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik