Polisen intensivövervakar den tunga trafiken - Säkrande av lasten en av prioriteringarna

16.7.2021 10.22
Nyhet

Polisen kommer att intensivövervaka den tunga trafiken i hela landet från måndagen den 19 juli till söndagen den 25 juli 2021.Alla polisinrättningar deltar i den riksomfattande intensivövervakningen. Övervakningsperioden är samtidigt en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema som omfattar hela Europa.

Övervakning av den tunga trafiken är ett av de prioriterade områden inom trafiksäkerhetsarbetet som fastställts för polisen 2021. Övervakningen syftar såväl till att förbättra trafiksäkerheten som bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet.

– Övervakningen kommer särskilt att inriktas på iakttagandet av kör- och viloperioder, säkrande av lasten och fordonens skick, berättar polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

Dessutom är specialtemat för denna övervakningsperiod övervakning av faktorer som orsakar ouppmärksamhet hos yrkesförare under körning.

- Vi kommer att ingripa i förarnas användning av telefoner, surfplattor och bärbara datorer när de kör. Dessutom kommer vi att ingripa i hinder för synfältet, exempelvis olika slag av nivåer som byggts och monterats på instrumentbrädan eller dekorationsföremål som har fästs på 
vindrutan, säger Ihalaine. 

Det är särskilt viktigt att ha god sikt från förarhytten framåt till höger, särskilt nu på sommaren när det är många fotgängare och cyklister i rörelse, för att inte glömma de olika elektriska färdmedlen.
 
I juli förra året ägnades 2 665 arbetstimmar åt inspektioner under motsvarande övervakningsvecka och 1 668 tunga fordon inspekterades. Av de inspekterade fordonen var 321 utländska.

Under övervakningen utdelades totalt mer än 500 olika påföljder. Denna gång är målet att inspektera omkring 1 600–1 800 fordon.

Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
organisationer {system)
trafik
trafiksäkerhet
tung trafik