Fortsättningsvis stort antal förseelser gällande kör- och vilotider i den tunga trafiken

16.2.2021 8.09
Nyhet

Polisen intensivövervakade den tunga trafiken i hela landet under förra veckan 8.2–14.2.2021. I övervakningstemat deltog alla polisinrättningar och det utgjorde en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema som omfattar hela Europa.

Polisinspektör Kari Onninen på Polisstyrelsen säger att specialtemat under övervakningsperioden var övervakning av faktorer som orsakar ouppmärksamhet hos yrkesförare under körning. Påföljder för ouppmärksamhet i trafiken utdelades i 63 fall. Detta var något färre än under motsvarande intensivövervakningsperiod ifjol.

Ingen förbättring i antalet kör- och vilotidsförseelser

- Antalet kör- och vilotidsförseelser var fortfarande oskäligt högt i förhållande till antalet inspekterade fordon. Det har fortfarande inte skett någon förändring till det bättre, säger Onninen.

Totalt konstaterades 376 kör- och vilotidsförseelser. Antalet ökade med 108 jämfört med motsvarande övervakningsperiod året innan (+40 procent, år 2020 var antalet förseelser 268).
På motsvarande sätt ökade antalet inspekterade fordon med 36 procent, vilket betyder att antalet förseelser var nästan oförändrat i förhållande till antalet inspekterade fordon.

Påföljder till följd av odugligheter utdelades i 69 fall. I 11 av dessa fall måste resan avbrytas helt. 

Polisen var tvungen att ingripa 64 gånger i brister i säkrandet av lasten (55 i samband med övervakningen år 2020)

Närmare 2 500 fordon inspekterades i samband med övervakningen

Totalt inspekterades 2 427 tunga fordon under övervakningsperioden, ett antal som tydligt överskred det på förhand fastställda nationella övervakningsmålet. Omkring 16 procent av fordonen som inspekterades var utländska fordon. 

Förare utdelades totalt 543 olika påföljder och därtill gavs nästan 330 anmärkningar. En del förare utdelades påföljder för mer än en förseelse. 

Övervakningen syftar till att förbättra trafiksäkerheten samt bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet. Polisen riktade övervakningen mot missförhållanden som observerats i samband med tidigare övervakningsperioder, exempelvis iakttagandet av kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonens skick.Ytterligare information: polisinspektör Kari Onninen, tfn 0295 481 757

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
ekonomi
grå ekonomi
organisationer {system)
trafik
tung trafik