Brister i säkringen av lasten och överlastade fordon har ökat i den tunga trafiken

Utgivningsdatum 19.10.2021 11.12
Nyhet

Under polisens riksomfattande intensivövervakning av den tunga trafiken, som inleddes måndagen den 11 oktober 2021 och avslutades söndagen den 17 oktober 2021, konstaterades 231 kör- och vilotidsförseelser och 67 förseelser som hänförde sig till färdskrivare. 

På grund av odugligheter måste resan avbrytas helt i 21 fall och 140 påföljder registrerades för dessa förseelser. 

I synnerhet ökade förseelserna i samband med säkring av lasten (75) och överlastade fordon (45). 

– I allmänhet har skillnaderna mellan de olika intensivövervakningsperioderna varit mycket små. Den här gången skilde sig resultatet av övervakningsperioden mer än i genomsnitt särskilt när det gäller säkring av lasten, överlastade fordon och brister i fordonens skick, berättar polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen.

Under övervakningsperioden granskades 1 841 tunga fordon. Av de granskade var 302 fordon registrerade i utlandet. Dessutom granskades åtta bussar. 

Förare utdelades totalt 491 olika påföljder och därtill gavs 326 anmärkningar. 

Totalt användes drygt 3 000 timmar arbetstid till övervakningen.

Värdet på den grå ekonomin inom trafiken är omkring 500 miljoner euro

Förutom att upprätthålla trafiksäkerheten bekämpar övervakningen av den tunga trafiken den grå ekonomin och de olägenheter för miljön som orsakas av utsläpp. Grå ekonomi är bl.a. verksamhet där lagstadgade förpliktelser försummas för ekonomisk vinnings skull. Detta ger en orättvis konkurrensfördel till den som försummar sina förpliktelser. 

Enligt Kari Onninen uppskattas omfattningen av den grå ekonomin i trafiken i Finland till cirka 500 miljoner euro.

Den här gången informerade polisen inte i förväg om övervakningen, och inte heller under övervakningsperioden informerades om resultatet av övervakningen eller övervakningsplatserna till exempel på sociala medier, vilket kan ha påverkat resultatet av övervakningen.

Alla polisinrättningar och Gränsbevakningsväsendet deltog i den riksomfattande intensivövervakningen. Övervakningsperioden var samtidigt en del av Europeiska trafikpolisnätverkets (ROADPOL) övervakningstema som omfattar hela Europa. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik