Ovana trafikanter rör sig igen på vägarna – polisen tryggar skolvägen

Utgivningsdatum 5.8.2022 9.59
Pressmeddelande

Polisen skärper övervakningen av trafiken i närheten av skolor under de första skolveckorna. Syftet med övervakningen är att förebygga trafikolyckor och säkerställa att skoleleverna kan röra sig säkert till och från skolan.

– Polisens synliga övervakning lugnar ner trafiken och gör skolvägen säkrare samt ökar skolelevernas trygghetskänsla, konstaterar polisinspektör Tuomo Katajisto vid Polisstyrelsen.

Under de kommande veckorna övervakar polisen i första hand hastigheterna och hur reglerna om övergångsställen iakttas. Hastigheterna övervakas särskilt i närheten av skolor och på andra farliga ställen i tätorter. Övervakningen utförs i hela landet från skolstarten fram till den 21 augusti.

Polisen övervakar också hur cyklister och förare av lätta elfordon beter sig i trafiken, hur trafikljus iakttas, hur säkerhetsanordningar används samt faktorer som orsakar ouppmärksamhet i trafiken. 

Polisen fäster dessutom uppmärksamhet vid att fordon som skjutsar skolelever till eller från skolan stannar och parkerar säkert och i enlighet med vägtrafiklagen. 

– Lagen förutsätter att en förare som närmar sig ett barn iakttar särskild försiktighet och har en tillräckligt låg hastighet. Detta är ytterst viktigt nu när de allra minsta skoleleverna som är ovana trafikanter börjar röra sig till och från skolan. Ett barn är även enligt lagen ett levande varningsmärke, påminner Katajisto.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik