Årets polis är en mångsidig trafikpolis från Tavastland

Utgivningsdatum 12.11.2021 10.30
Nyhet
Äldre konstapel Teppo Rainio från polisinrättningen i Tavastland
Äldre konstapel Teppo Rainio från polisinrättningen i Tavastland

Äldre konstapel Teppo Rainio från polisinrättningen i Tavastland har utsetts till Årets polis 2021.  Trafikövervakning och trafikrelaterade ärenden är de viktigaste uppgifterna för Rainio, som arbetar i Lahtis. 

I sitt tacktal på evenemanget Årets polis 2021 betonade Rainio att trafiken berör oss alla varje dag.  Trafiken är också en del av vår uppväxthistoria.  

– En ung person kommer med i trafiken när hen får sitt körkort.  Körkortet och 15 års ålder för genast med sig större ansvar. Godkännande söks nu med antalet visningar eller följare. Särskilt unga förare är sårbara under detta tryck. I trafiken tar sig behovet av uppmärksamhet ofta uttryck i överdrifter och onödiga risker, konstaterade Rainio.

I sitt arbete anser han att det är särskilt viktigt att upplysa unga om korrekt och säkert trafikbeteende.

Årets polis 2021 offentliggjordes den 12 november 2021 i Helsingfors.

Kappkörning och mopedträffar väcker oro

Trafiken är säkrare än någonsin tidigare, men utvecklingen av säkerheten har mattats av och Årets Polis är särskilt oroad över unga mäns risktagande i trafiken.

– En del unga förare accelererar och kör i kapp helt utan hänsyn till hastighetsbegränsningar och sin egen eller andras säkerhet, berättar Teppo Rainio.

Enligt honom har situationen förvärrats av de undantagstillstånd som beviljats 17-åringar och förstås coronatiden, då det inte har varit några hemmafester eller samlingsplatser. 

– När en ung person blir av med körkortet på grund av obetänksamhet, kan det ha långtgående följder. När man blir av med kortet förlorar man ofta även arbetet och bilen som köpts med hjälp av finansiering. Det kan gå så att det enda som blir kvar är lånet som tagits för bilköpet och livet kan vända i en negativ riktning.

Ett annat oroande fenomen är mopedträffarna som kan samla hundratals ungdomar. På träffarna finns ofta med sådana åkdon, som det inte är tillåtet att köra med på vägar. De kan vara i dåligt skick, farliga och ibland även stulna. Det förekommer till och med att föräldrarna kör åkdonen med släpkärra till platsen. 

Ungdomarna accelerationskör och gör tricks och åskådarna uppmuntrar dem. Utan hjälm, däcken söndertrasade. Bilder och videor förmedlas till sociala medier. Det kan också förekomma alkohol och droger.

– Trafikbeteendet som man lär sig i unga år följer lätt med till bilkörning och starka motorcyklar, vilket ytterligare ökar risken för krockar, reflekterar Rainio.

Föräldrar, var intresserade av era ungdomar

Enligt Rainio är ungdomarnas föräldrar ofta omedvetna om den sanna naturen av barnens hobbyer. Han uppmuntrar föräldrar att vara intresserade av vad den unga personen sysslar med och att delta i hobbyerna.

– Det skulle kunna vara möjligt att förhindra dessa överdrifter, om föräldrarna var närvarande redan när mopeden ska köpas, det vill säga att den unga personen inte skulle köpa den ”coola” mopeden som i verkligheten är för stark och ofta bristfälligt utrustad eller strider mot reglerna. Dessutom kan de hålla ett öga på mopedens skick, diskutera om hur man ska röra sig i trafiken på moped och hålla fast vid sakliga hemkomsttider, säger Rainio.

Rainio betonar dock att det är endast en liten del av ungdomarna som uppför sig likgiltigt. 

– Majoriteten uppför sig sakligt och följer reglerna. Tyvärr kommer polisen oftast i kontakt endast med problemfallen. Om jag bara hade mera tid skulle jag gärna gå och snacka med dem som kör moped och bil oklanderligt. Prata med dem om trafiken, uppmuntra och berömma dem, säger Rainio.

Äldre konstapel Teppo Rainio

En lättillgänglig och mångsidig expert på trafik

Enligt sina chefer är Rainio känd bland både klienter och kollegor som en rakryggad och lättillgänglig polisman. 

I sitt övervakningsarbete fokuserar han på klienten och är villig att lyssna och diskutera tålmodigt, oberoende av utgångsläget.

Rainios chefer berömmer honom också för hur han på ett aktivt och mångsidigt sätt utvecklat sig själv under sin arbetskarriär.  

Han har arbetat som motorcykelpolis sedan 2017. I hans arbetsbeskrivning ingår övervakning av terrängtrafik med både snöskoter och fyrhjuling samt krävande övervakning av körsättet med specialfordon. 

Rainio har även koll på användningen av bilen för automatisk övervakning och övervakning av den tunga trafiken. 

Det tar tid att utvecklas till en mer vuxen förare

Teppo Rainio är även en av polisens körtillståndsutbildare vid polisinrättningen i Tavastland. Han har utmärkta färdigheter för detta, eftersom han har avlagt specialyrkesexamen för trafiklärare. Detta är till stor nytta även i trafikövervakningsarbetet.

Rainio anser att det nu krävs harmfullt lite obligatorisk övningskörning för att avlägga B-körkort. 

– Många överskattar ofta de egna kunskaperna och prövar på förarexamen genast när den obligatoriska utbildningen har avklarats, säger han.

Idag kan man dock börja öva sig att köra redan vid 16 års ålder. Rainio anser att det är bra, eftersom man hinner vänja sig vid att köra på ett annat sätt och växa till en mer vuxen förare innan man får sitt körkort. Och då är det inte lika förskräckligt bråttom med att ta körkortet på några månader när man fyller 18, som det var tidigare.

Rainio är även insatt i den nya vägtrafiklagen. Han har utbildat de anställda vid polisinrättningen i Tavastland i samband med helhetsreformen av lagen 2020. Dessutom är han sedan 2010 polismedlem av undersökningskommissionen för trafikolyckor..

Om att vilja bli polis och om livet i övrigt

När Rainio var barn drömde han inte om att bli polis.  Efter armén arbetade han som väktare i några år och sökte sedan in till polisskolan. Rainio utexaminerades som polis 2004.

Han inledde sin karriär i det lilla länsmansdistriktet i Padasjoki i ett s.k. diversearbetarsystem där alla utför alla uppgifter som hör till polisen. Det är till dessa tider som hans människonära sätt att arbeta kan härledas.

Efter omorganiseringar flyttade Rainio till fältuppgifter vid polisinrättningen i Lahtis 2009. I samband med detta blev han ännu mer intresserad av trafikövervakningsuppgifter och vid nästa omställning 2014 erbjöds han möjligheten att flytta till trafiksektorn vid polisinrättningen i Tavastland som heltidsanställd trafikövervakare.

Han arbetar för närvarande som medlem i en grupp med fokus på övervakning av den tunga trafiken. 

– Jag har inte i något skede ångrat mitt yrkesval. Jag är fortfarande väldigt entusiastisk över det här yrket. Arbetsuppgifterna är väldigt mångsidiga och intressanta och man lär sig hela tiden något nytt, säger han.

Inte heller på fritiden kan Rainio hålla sig borta från trafiken, även om det inte handlar om vägtrafik: han kör motocrosscyklar med sina 3- och 6-åriga söner Onni och Sisu.

– Pojkarna behöver inte sedan som tonåringar skaffa sig en moped, skrattar han.

46:e Årets Polis

Årets polis utsågs nu för 46:e gången. Valet görs av Helsingfors Juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers Förbund och Polisstyrelsen. Valet offentliggjordes fredagen den 12 november 2021 i Riddarhuset i Helsingfors. 

Trafikövervakning som valts till årets tema är enligt urvalskommittén sådan polisverksamhet, som är brett synlig för medborgarna och som påverkar allas vår vardag och känsla av säkerhet. 

Poliserna som arbetar med trafikövervakningsuppdrag är ofta de första på plats när det händer otäcka saker i trafiken. Det är de som måste utsätta sig själva för fara på vägen när de sörjer för andras trafiksäkerhet. Det ligger också på dessa proffs ansvar att lägga märke till negativa fenomen i trafiken så att det är möjligt att ingripa i dem.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik