Breadcrumb

Blogs

Blogs

Är två miljoner poliser många eller få?

Mia Poutanen Published Date 17.12.2021 10.06 Blog

Hälsningar från Peking, hemstad för 22 miljoner kineser. Ett par månaders fullvärdigt arbete som nordisk kontaktperson för polisen och tullen ligger nu bakom. Arbetsdagarna går snabbt och jag har utfört en rad olika arbetsuppgifter. Småningom börjar jag även ha en uppfattning om omvärlden. 

Det finns övervakningskameror överallt. Det finns kameror ovanför körfilerna ungefär med 100 meters avstånd och deras blixtljus blixtrar när du närmar dig en korsning så att du blir nästan förbländad. Även fotgängare, köpcentrum, entréer till våningshus, gathörn och egentligen allting övervakas med kameror. Jag tror inte att det finns ett enda hörn i Peking som övervakningskamerornas öga inte kan se. Alla vet att övervakning genomförs och att teknologi utnyttjas. Det kan vara orsaken till att brottslighet på gatorna såsom rån, misshandel och traditionell egendomsbrottslighet, exempelvis cykelstölder, förekommer sällan. Gatusäkerheten (det är den term vi använder i Finland) ligger på en hög nivå här. Det är säkert att röra sig ute, även i de minsta gränderna, oberoende av om det är natt eller dag.

Det som är särskilt iögonfallande– i ögonen hos en polis – är närvaron av poliser, polisfordon eller egentligen det hur många yrkesgrupper med uniform som syns ute i vimlet. Här är övervakningen synlig. I gatuhörnen står polisbilar eller små separata bås försedda med Polis-skylt, mobila verksamhetsställen. Det verkar som om nästan varje kvarter, eller åtminstone varje stadsdel, har sin egen lilla polisstation. Däremot tror jag att jag inte har sett eller hört polisbilarna i utryckning en enda gång. Man ser inte heller poliser i kravallutrustning på gatorna på samma sätt som i gatubilden i många andra storstäder.   

Mest förekommer det dock av personer på vars uniform det står “Baoan” och vars uppgift är att trygga säkerheten i allmänhet. De är inte poliser, men de är många. Kanske flera miljoner. Det finns även betydligt fler av dem i gatubilden än av poliser.  De motsvarar ordningsvakter eller reservistpoliser (om sådana skulle finnas i Finland) utan några stora befogenheter. De fungerar som portvakter, dirigerar trafiken, övervakar offentliga evenemang, säkrar områden kring skolor och köpcentra och hjälper till exempel polisen.

Enligt olika källor finns det cirka två miljoner poliser i Kina. Två miljoner poliser!  Därtill ännu den väldiga mängden Baoan-aktörer. 

Jag kan ännu inte bedöma om två miljoner poliser i ett land av den här storleken är tillräckligt många eller för få. I Finland är vi lite fler än 7 000. Eftersom jag kommer från lilla Finland är det lite utmanande för mig att uppfatta det här landets dimensioner. Kina är världens folkrikaste land. Det finns 1,4 miljarder invånare här. Det vill säga mer än 250 gånger Finlands befolkningsmängd. Var sjätte invånare på jorden bor i Kina och talar kinesiska. Kina, som till sin areal är nästan lika stort som Europa, är det tredje största landet i världen. I praktiken innebär det bland annat att samtidigt som människorna i Peking huttrar mitt i en snöstorm eller torr bitande frost, solar sig människor i södra Kina på sandstränder lika fina som på Hawaii.  

Elbilar och mopedbilar 

I likhet med tusentals, kanske till och med hundratusentals andra Pekingbor cyklar jag till och från jobbet. Bredvid cyklarna ser man många fler bilar, skotrar och olika slags mopedbilar än ännu ca tjugo år tillbaka i tiden då privatbilism och möjligheten att äga en bil var få förunnat. Idag finns det mer än 240 miljoner personbilar i Kina. Nästan hälften av världens elbilar kör på gatorna i storstäderna i Kina. En elbil får man köpa skattefritt och behöver inte köa i flera år för en registreringsskylt som för skyltar till bilar med förbränningsmotor.

Elbilar i Kina? Ja. Peking är ju staden där man inte kan se något framför sig på grund av smog och föreningar. Visst ser man framför sig här. Luftkvaliteten i Peking har under hela sommaren och hösten varit utmärkt och himlen har visat sig klarblå dag efter dag.  Nu när hösten har kommit och uppvärmningssäsongen har börjat tror jag dock att det även kommer dagar då man bara kan se grå luft från fönstret.

Det som är iögonfallande är hur tekniskt avancerat Kina är. Det finns fler applikationer och AI-relaterade grejer än jag någonsin kunde föreställa mig. Jag väntar med stort intresse om vi kommer att få se en flygande bil under min stationering här. Åtminstone existerar redan prototyperna (se bilden nedan).

Prototyp av en flygande bil.

När du rör dig med bil eller cykel i trafiken gäller det att vara försiktig, även om kameror och poliser övervakar trafiken. Det skulle vara bra att ha ögon även i nacken eftersom matbuden rör sig ljudlöst med sina elscootrar längs cykelfilerna. De har bråttom och det finns många av dem.  

Även om utnyttjandet av teknik är avancerat och bilbeståndet är ytterst högklassigt här, kör ändå inte riktigt alla en Tesla. Inkomstskillnaderna är stora. Ibland är det en förbikörande ljusröd Ferrari, en diamantbesmyckad Bentley eller en klargul Lamborghini som samlar blickar, medan uppmärksamheten ibland fångas av lastningen av olika släpvagnar och bindningen av laster (bilden nedan). 

Varor transporteras, lastas och binds på ett helt annat sätt i Kina än i Finland.

Vad gör jag i Kina? 

Syftet med polisens kontaktpersonsverksamhet är att stöda den finländska polisens internationella verksamhet och den nationella brottsbekämpningen. Kontaktpersoner placeras i utländska mål eller områden som är viktigast för Finlands interna säkerhet. För närvarande finns det ett tiotal av oss på olika håll i världen. 

Det är Polisstyrelsen tillsammans med inrikesministeriet som beslutar om var vi ska stationeras. Centralkriminalpolisen spelar en viktig roll i urvalsprocessen eftersom kontaktpersonerna arbetar under Centralkriminalpolisens handledning.

Den främsta uppgiften för polisens kontaktperson är att ta fram information om det allmänna brottslighetsläget i stationeringslandet, i mitt fall alltså Kina, och om enskilda brott, brottstyper, brottshelheter, förbrytare och bästa praxis som kan vara viktiga med tanke på det nationella brottsläget i Finland och bekämpningen av brottslighet. Dessutom främjar och hjälper polisens kontaktpersoner förmågan hos myndigheterna i stationeringslandet att förebygga och förhindra brottslighet som riktar sig från eller till Finland och verkställa det straffrättsliga ansvaret redan i ursprungslandet. 

Ett sätt att samla in bästa förfaranden och information om brottsfenomen är att delta i olika seminarier. Här pågår ett cybersäkerhetsseminarium i medlet av september.

Bild: Ett sätt att samla in bästa förfaranden och information om brottsfenomen är att delta i olika seminarier. Här pågår ett cybersäkerhetsseminarium i medlet av september.

Även om Kina i princip är ett säkert land att leva och bo i betyder det verkligen inte att det inte inträffar brott här. På basis av de första månaderna ser det ut som att merparten av de gränsöverskridande brottmålen mellan Finland och Kina hänför sig till bedrägerier som sker via datanät. Jag arbetar bland annat med att bistå förundersökningar av investeringsbedrägerier och bedrägeribrott i anknytning till e-postmeddelanden. Med andra ord hänför sig de ärenden som hanteras av kontaktpersoner i deras stationeringsland både till Finland och till det land där kontaktpersonen är stationerad eller som ingår i hens tjänstgöringsområde.  

Även i de lokala brottsnyheterna har onlinebedrägerier varit på tapeten. Kina har satsat hårt på att bekämpa dem under de senaste åren. Även narkotikasmuggling och människosmugglingsbrottslighet bekämpas aktivt, och ärenden med anknytning till korruption och gängkriminalitet är inte heller främmande.  

Visste du förresten att det används väldigt lite kontanter i storstäderna i Kina? Eran med betalkort har passerats för länge sedan och det populäraste betalningsmedlet överallt är appen WeChat eller AliPay, som installeras i telefonen. Med polisens ögon betraktat betyder detta att alla oärliga(och även ärliga) ekonomiska transaktioner kan spåras i praktiken.

Mia Poutanen

Under de följande två åren kommer skribenten att arbeta som nordisk polis- och tullsambandsperson (PTN) vid Finlands ambassad i Peking, Kina. I Finland har skribenten senast arbetat som polisöverinspektör på Polisstyrelsen som chef för övervaknings- och larmfunktioner samt som polisinspektör med sakkunniguppgifter i migrationsärenden. 

Tidigare har Poutanen arbetat som polis bland annat vid Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Dessutom har Poutanen arbetat vid inrikesministeriets polisavdelning, Tullstyrelsen, med internationella uppgifter vid FN:s fredsbevarande styrkor och med Europeiska kommissionens Schengen-evalueringsuppgifter. 
 

Mia Poutanen National Police Board Offences and criminal investigation The National Bureau of Investigation sv