Breadcrumb

Blogs

Blogs

Att överskrida gränsen eller att finna sitt eget utrymme?

Published Date 15.9.2021 15.40 Blog

”Ungdomar har alltid utmanat och sökt sitt eget utrymme på något sätt, men nu har en gräns överskridits. I allmänhet är ungdomar lite rädda för polisen”, konstaterade Päivi Armila, sociolog och universitetslektor vid Östra Finlands universitet, i tidningen Kaleva den 5 september 2021. 

Polisen har också funderat över om en gräns nu möjligen har överskridits. Polisen har gjort observationer på olika håll i Finland om situationer där unga har försökt störa eller till och med förhindra polisens verksamhet. Tidigare har liknande observationer inte gjorts i samma omfattning.

Särskilt mopedträffar och andra s.k. gruppkörningar är evenemang i samband med vilka störande eller förhindrande av polisens verksamhet har förekommit. Lyckligtvis är det inte alla ungdomar som gör sig skyldiga till sådant störande eller hindrande av verksamheten som kan anses vara allvarligt. De flesta unga som varit med på mopedträffarna är i normala fall publik medan några få koncentrerar sig på att störa eller hindra polisens verksamhet. Tyvärr har bråkmakarna fått stöd och uppmuntran från allmänheten - åtminstone genom ett tyst godkännande av gärningarna. Och allmänhetens roll har inte alltid stannat vid att uppmuntra, det har hänt att polisbilar har stenats och man har kastat flaskor och burkar på poliser som utfört sitt arbete. 

I samband med träffarna händer det även ofta att deltagarna kör sina mopeder på bakhjulet, accelererar hårt, dessutom inträffar det riskfyllda situationer och provocering av polisen till exempel till att ta upp jakten, dvs. med polistermer till att förfölja en flyende. Man har inte heller undvikit allvarliga olyckor. Motsvarande provocerande är tyvärr bekant för polisen också i andra situationer. Att förfölja en flyende är varje gång ett riskfyllt uppdrag för polisen, men det är trots allt de som flyr i hög hastighet som utsätter sig för den största faran.

Den korta stund av offentlighet som sociala medier ger är sannolikt orsaken till viljan att utmana polisen, men fenomenet kan också handla om något bredare. Hur mycket handlar det om frustration som coronatidens begränsningar och undantag orsakar bland ungdomarna? Det är en fråga som ungdomsforskningen får utreda. Exceptionella förhållanden och kortvarig berömdhet på sociala medier kan vara orsaker, men de kan inte berättiga till att bryta mot samhällets regler eller riskera andra människors säkerhet. Polisen är alltid oroad över den unga personen.

Polisen kan bli tvungen att anmäla händelsen till socialmyndigheterna, om barnets eller den unga personens eget beteende kräver en eventuell utredning av behovet av barnskydd. Trafikbeteendet kan också leda till att behovet av barnskydd utreds. Upprepade allvarliga trafikbrott och störande eller hindrande av polisens verksamhet kan också leda till körförbud, beslagtagande av fordonet, att fordonet måste besiktigas och till böter. Dessutom kan en ung persons jakt- och vapenhobbyer påverkas till följd av att hen förlorar sina vapenlicenser.

Övervakningen av mopedträffar och gruppkörningar är inte polisens sätt att trakassera unga eller att avsiktligt hindra en hobby, i stället är det fråga om att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, utreda olyckor och upprätthålla trafiksäkerheten. Det finns inte heller någon anledning att vara rädd för polisen. Polisens uppgift är att förebygga brott, och trafikövervakning är det viktigaste sättet för polisen att förebygga en försämring av trafiksäkerheten.

Ungdomarna kanske önskar få tillgång till platser där de kan köra sina mopeder och samlas utan att det stör andra. Sådana platser bör vara slutna och säkra områden där de också får lära sig om trafikregler, säker körning och hantering av mopeden i trafiken. På vissa håll i Finland har motsvarande evenemang redan anordnats. De har till exempel organiserats av ungdomstjänsterna, vars uppgift är att stödja ungas tillväxt och frivilliga aktiviteter och att främja ungas välbefinnande.

Trygg höst för alla vägtrafikanter!

Pasi Rissanen, kommissarie, polisinrättningen i Uleåborg
Hannu Kautto, polisöverinspektör, Polisstyrelsen
Petri Pahkin, överkommissarie, polisinrättningen i Östra Finland
Jukka Tylli, kommissarie, polisinrättningen i Sydöstra Finland
Timo Leppälä, överkommissarie, polisinrättningen i Östra Nyland

National Police Board Preventive Police Work Traffic sv