Breadcrumb

Blogs

Blogs

Hyvin suunniteltu käyttöhuonekokeilu voi olla mahdollisuus

Tuomas Pöyhönen Published Date 1.8.2022 9.42 Blog

Huumausaineiden käyttötilakokeilu on teema, josta käydään säännöllisin väliajoin julkista keskustelua. Nyt kansalaisaloite huumausaineiden käyttötilakokeilusta on kerännyt yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. 

Poliisi on pitkään ollut huolissaan lisääntyvästä huumeiden käytöstä, huumerikollisuudesta, väkivalta- ja muusta liitännäisrikollisuudesta ja niiden mukanaan tuomasta inhimillisestä kärsimyksestä. Huumausaineiden käytöstä johtuvat ongelmat ovat monisyinen ja -tahoinen ongelma, johon ei ole yksiselitteistä ja helppoa ratkaisua.

Kansalaisaloite avaa ja syventää huumausaineisiin liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja pistää viranomaistenkin aivonystyrät liikkeelle. Käyttöhuonetilojen mahdollisuuksia ja uhkia on mietitty myös poliisissa.

Miltä käyttöhuonekokeilu poliisin korvaan sitten kuulostaa?

Poliisitoiminnan näkökulmasta käyttötilakokeilu olisi varmasti haastava. Näemme käyttötiloissa kuitenkin myös mahdollisuuksia. Huolellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suunnitellut, käyttäjäryhmältään rajatut ja valvotut huumausaineen käyttöhuoneet voisivat olla perusteltu lisä nykyisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin, palveluihin ja muihin huumausaineiden käytöstä johtuvien haittojen ennalta ehkäisyyn.

Tästä pääsemme heti muutamaan muttaan. 

Kokeilun tiellä on poliisin näkökulmasta useampia mutkia, mutta alkuun nyt kaksi merkittävää kokonaisuutta: voimassa oleva lainsäädäntö ja käyttötilojen kohderyhmän rajaaminen. Jos kokeilua varten lakia ei muuteta, poliisin kanta on selkeä: huumeiden käyttö ja hallussapito on rangaistavaa, ja meidän on niihin lain vaatimuksesta puututtava. Kokeilu vaatisi siis ehdottomasti tarkkarajaisia lakimuutoksia.

Toinen alkumetreillä ratkaisua vaativa asia on käyttötilojen kohderyhmä eli se, kenelle tila on tarkoitettu. Poliisi ei halua olla luomassa tai mahdollistamassa vapaa-aluetta huumausaineiden käyttämiselle. Aluetta, minne kuka vain voi mennä käyttämään tai kokeilemaan huumeita. Käyttötilan tulee olla tarkoitettu niille täysi-ikäisille huumeriippuvuudesta kärsiville, jotka sitä eniten tarvitsevat. 

Poliisin näkemyksen mukaan käyttötilojen tavoitteena tulee olla huumausaineiden käytön ja houkuttelevuuden vähentäminen, hoitoonohjauksen ja muiden liitännäisten palveluiden kehittäminen ja parantaminen.

Näitä mutkia tulee keskustelun edetessä ilmenemään lisää. Niiden suoristamiseen tarvitaan avointa, rehellistä ja asiapohjaista, perusteluiltaan kestävää yhteiskunnallista keskustelua eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, poliitikkojen, kansalaisten ja kokemusasiantuntijoiden kesken. Ratkotaan tämä vaikea ongelma yhdessä.

Päihdeongelmien ratkaiseminen tarvitsee kaikkien panosta

Poliisi ei halua olla esteenä tai hidasteena päihdepalveluiden kehittämisessä ja tukee toimenpiteitä, joilla huumeiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Poliisi on erityisen huolissaan lasten ja nuorten huumausaineiden käytöstä. Myös me toivomme ensisijaisesti ratkaisuja huumeiden käytön vähentämiseksi. Siksi olemme jo pidemmän aikaa suunnanneet keinovalikoimaamme entistä enemmän huumerikosten ennalta estämiseen ja toimenpiteiden porrastamiseen sanktioiden sijaan. Ohjaamme päihdehoitoon sen sijaan, että vain iskisimme sakkoa kouraan. 

Poliisi on kuitenkin vain yksi toimijoista päihdeongelmien ratkaisussa, ja meillä toimivaltuudet ja keinot painottuvat häiriöiden ja rikosten ennalta estämiseen, turvallisuuden ylläpitämiseen sekä rikostutkintaan. Päihdepalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla, riittävät resurssit on varmistettava. Toimintaa ja palveluita on kehitettävä jatkossakin.

Huumeriippuvuus on vakava terveysongelma, johon liittyy runsaasti haittoja niin yksilölle, läheisille kuin koko yhteiskunnalle. Siksi avun saaminen huumeriippuvuudesta kärsiville on meidän kaikkien etu. Poliisin näkemyksen mukaan on erittäin tärkeää, että koko hoitoonohjausketju saadaan toimivaksi, ja tämä on se keskeinen haaste meille kaikille.

Palveluiden lisääminen ja hoito maksavat. Kyse on lopulta valtion ja kuntien arvovalinnoista. Mihin toimenpiteisiin Suomessa ollaan valmiita päihdehaittojen vähentämiseksi? 

Tuomas Pöyhönen
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Twitter @poyhonen_tuomas

Virkapukuinen poliisi lukee lakikirjaa. Etualalla virkapuvun hihassa poliisin miekkalogo.

National Police Board Offences and criminal investigation Preventive Police Work Tuomas Pöyhönen