Breadcrumb

Blogs

Blogs

Kunnianosoitus rikostutkinnan ammattilaisille

Minna Ketola Published Date 8.11.2023 11.00 Blog

Vuoden Poliisin arvokas kunniamaininta myönnettiin tänään 8.11.2023 Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Ismo Venäläiselle. Lämpimät onnittelut! Vuoden Poliisin valinta on samalla kunnianosoitus koko Suomen poliisin rikostutkinnan ammattilaisille.  

Rikostutkinta on tärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Se luo perustan oikeusjärjestelmämme toiminnalle ja sille, että rikosvastuu toteutuu yhteiskunnassa. Rikostutkinta ylläpitää sisäistä turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnan järjestystä ja se ansaitsee suuren arvostuksen. 

Rikostutkinnan yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi poliisin tulee tehdä jatkuvasti työtä rikostutkinnan kehittämiseksi. On tärkeää, että johtamista, toimintatapoja, lainsäädäntöä ja osaamista kehitetään ja otetaan käyttöön niitä keinoja, jotka kulloinkin parhaalla mahdollisella tavalla edesauttavat vaativan työn tekemistä ja toisaalta vastaavat yhteiskunnan poliisille asettamiin vaatimuksiin. Erityistä huolenpitoa vaatii toiminnan perusta, kivijalka. Rikostutkinnan osalta perustan koko rikosprosessille muodostaa rikosten esikäsittelytoiminta ja niin sanottu monialatutkinta, missä vastataan erittäin suuresta määrästä tutkintailmoitusten käsittelyä ja varsinaista tutkintaa. 

Ammattitaitoinen poliisitoiminta ei ole itsestäänselvyys

Rikostutkintaa tekevät poliisit ja muut virkamiehet asettavat itsensä alttiiksi työpaineelle, joka koostuu työn määrästä, vaativuudesta ja jopa työn vaarallisuudesta. Poliisin rikostutkinnassa tehtävän työn vaativuus on vuosien saatossa lisääntynyt ja työn tekeminen vaatii vahvaa ammattitaitoa ja omistautumista. Myös erityisosaamisen tarve lisääntyy jatkuvasti. 

On tärkeää, että yhteiskunta arvostaa rikostutkinnassa tehtävää työtä ja tiedostaa sen, että ammattitaitoinen ja luotettava poliisitoiminta ei ole itsestäänselvyys, vaan sen ylläpitäminen vaatii onnistunutta rekrytointia, kouluttamista, nykyaikaista lainsäädäntöä ja muita työvälineitä. Oleellisinta kaikessa on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.  

Vuoden Poliisin valinta on kunnianosoitus palkitulle henkilölle itselleen mutta samalla se on laajemminkin viesti, arvostuksen osoitus ja kiitos rikostutkinnan parissa työskenteleville henkilöille. 

Minna Ketola
poliisiylitarkastaja, rikostorjunnan vastuualueen esimies
Poliisihallitus

Minna Ketola National Police Board Offences and criminal investigation Police operations and development