Breadcrumb

Blogs

Blogs

Poliisin päivän keskiössä nuoret ja turvallisuus 

Ilkka Koskimäki Published Date 26.8.2023 8.00 Blog

Tänään vietämme poliisin päivää. Päivän yhtenä tavoitteena on edistää poliisin ja asukkaiden yhteistyötä sekä kannustaa olemaan yhteydessä poliisiin turvallisuusasioissa. Tällä kertaa erityisenä teemana ovat nuoret ja turvallisuus.

Poliisi kohtaa lapsia ja nuoria monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi kouluissa, kotihälytystehtävillä, liikenteessä, kaduilla sekä puistoissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi akuutti hälytystehtävä, asioiden jälkiselvittely, ennalta estävä kohtaaminen nuoren kanssa tai poliisin ja nuoren spontaani kohtaaminen arjessa. 

Turvallisuus on lasten ja nuorten perusoikeus

Kun me poliisissa puhumme nuorten turvallisuudesta, keskeistä on, että tarkastelemme turvallisuutta tulevaisuuden tavoitteiden näkökulmasta. On tärkeää vaikuttaa nuorten käyttäytymiseen siten, että heidän oma tai muiden turvallisuus ei vaarantuisi. Meidän aikuisten tehtävänä on lisätä nuoren valmiuksia kohdata ”paha maailma”. Meidän on oltava johdonmukaisia ja selkeitä, kun kohtaamme nuoria. Tämä on tärkeää, jotta nuoret ymmärtävät mitä tavoittelemme, sekä sen, että toimimme heidän hyväkseen. Nuoria tulee kannustaa tekemään oikeita valintoja. 

Lapsilla ja nuorilla on huolia kuten meilläkin. Nuorten huolet eivät saisi jäädä yksin heidän harteilleen. Poliisiin luotetaan – nuoret ja lapset haluavat kuulla meiltä heitä kiinnostavista asioista. Siksi on tärkeää, että käymme kouluissa ja kohtaamme nuoria niin kasvotusten kuin vaikkapa sosiaalisessa mediassa. 

Poliisi on yksi keskeisimpiä sisäisen turvallisuuden toimijoita, mutta turvallisuus on lopulta meidän kaikkien käsissä. Siihen voi vaikuttaa jokainen meistä – myös nuoret itse. 

Kuka tahansa voi olla uhri tai tekijä

Meidän on kuitenkin muistutettava, että ”pahassa maailmassa” on aikuisia, jotka tekevät rikoksia nuoria kohtaan. Rikoksen uhriksi voi tänä päivänä hyvin helposti joutua esimerkiksi netissä, missä pienikin lapsi voi joutua seksuaalirikoksen tai muun vakavan rikoksen uhriksi. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokenut lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinnanjohtaja on todennut, että aikuisten pitää kertoa lapsille ja nuorille heidän omalla kielellään ja konkreettisin esimerkein heidän turvallisuuttaan mahdollisesti vaarantavista tekijöistä. Etenkin puhelimen käytön vaaroista pitäisi puhua toistuvasti. Aikuisten on myös tunnettava ja otettava selvää lasten ja nuorten maailmasta: Ymmärtävätkö aikuiset, mitä sovelluksia lasten puhelimiin on ladattu ja mitä ne pitävät sisällään? Kannustankin kaikkia vanhempia ja huoltajia keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa turvallisuudesta ja sosiaalisen median vaaroista.

Meidän viranomaisten ja vastuullisten aikuisten tulee siis osata varoittaa näistä vaaroista, jotta lapsemme tai nuoremme eivät päätyisi rikoksen uhreiksi tai toisaalta myös tekijöiksi. Valitettava tosiasia on nimittäin myös se, että lapsi tai nuori voi olla epäilty rikoksentekijä. 

Nuorten rikollisuus on kasvussa

Vielä joitakin vuosia sitten yleisin nuoren tekemä rikos oli näpistys. Nyt yleisin nuoren tekemä rikos on pahoinpitely. Muutos on huolestuttava. Nuorten tekemien, jopa törkeiden, väkivaltarikosten määrä on ollut jo useamman vuoden kasvussa. Rikollisuuden kasvu koskee kaikkia väestöryhmiä, mutta ulkomaalaistaustaisten nuorten rikostaso on kuitenkin selvästi korkeampi kuin suomalaistaustaisilla nuorilla. Syitä rikollisuuden kasvuun emme varmuudella tiedä, mutta osaltaan siihen vaikuttanee se, ettei aikuisilla eikä huoltajilla ole aikaa heille. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei myöskään ole vastuullisia huoltajia. Tällöin rajat oikean ja väärän välillä helposti hämärtyvät. Tämä voi johtaa myös siihen, ettei lapsi tai nuori välttämättä osaa ottaa vastuuta itsestään eikä omista tekemisistään ilman aikuisten tukea. 

Olemme havainneet, että nuorten kynnys väkivaltaan on madaltunut ja se on raaistunut. Lisäksi väkivaltarikoksia tehdään yhä useammin porukassa. Väkivalta ei myöskään ole suhteessa ”tavoitteeseen” nähden, esimerkiksi: Joku nuori on nimitellyt toista. Nimitelty kerää porukan pahoinpitelemään ja nöyryyttämään nimittelijää. Tapahtuma videoidaan ja julkaistaan somessa, mikä lisää uhrin kärsimystä.  Tämä madaltunut kynnys etenkin väkivaltarikollisuuteen lisää myös riskiä siihen, että varsinkin alle 15-vuotiaat nuoret saattavat päätyä tekemään rikoksia katujengien hyväksi. Esimerkiksi Ruotsissa tämä on jo arkipäivää. Rikoksia tekevät nuoret ovat siis suuressa riskissä joko ajautua katujengeihin tai itse muodostaa oman katujenginsä rikosten arkipäiväistyttyä.

Nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunta yhteinen tavoitteemme

Hallitus on tunnistanut nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntymisen vakavaksi ongelmaksi, ja on sitoutunut ottamaan käyttöön tarvittavia keinoja nuoriso- ja jengirikollisuuden määrätietoiseksi torjumiseksi ja vähentämiseksi. Hallitusohjelmakirjauksissa on mainittu niin kovat ja pehmeät keinot, moniammatillisuus, kodit, vanhempien kasvatusvastuu, syrjinnän vastainen työ kuin kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikkakin. Hallitus on esimerkiksi luvannut laajan toimenpideohjelman nuoriso- ja jengirikollisuuden katkaisemiseksi. 

Poliisia on kuultu hallitusneuvotteluissa laajasti nykytilanteesta. Olemme tuoneet esille nuorisorikollisuuden ongelmia ja esittäneet niihin ratkaisuja. Meidän on helppo sitoutua kirjauksiin ja odotamme luottavaisesti myös asiaa koskevia lainsäädäntömuutoksia sekä muita toimintaedellytyksiämme tukevia toimia. Joka tapauksessa hallitusohjelman viesti on selkeä: Lasten ja nuorten tilanteen eteen tehdään töitä, sillä heissä on tulevaisuutemme. Viimeistään nyt jokaisen viranomaisen, lasten ja nuorten kanssa toimivan tahon, huoltajien sekä asukkaiden olisi aika miettiä, mitä kukin tahoillaan ja yhteistyössä voisi tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Panostukset eivät mene hukkaan. Me poliisissa olemme näitä asioita priorisoineet jo pitkään ja teemme kaikkemme jatkossakin. Suomi on kuitenkin vielä turvallinen, suhteellisen matalan rikollisuuden maa, vaikka uhkakuvia onkin paljon. Me voimme itse myös vaikuttaa tulevaan kehitykseen. 

Poliisin ammatti ansaitsee arvostuksen ja kiinnostaa

Lopuksi esitän lämpimän kiitoksen poliisin henkilökunnalle hyvästä työstä. Poliisin päivässä osoitamme arvostusta poliisin ammattia kohtaan. Poliisin ammatti on vastuullinen ja vaarallinen. Meillä on osaava, tehtävään sitoutunut luotettava henkilökunta, joka kohtelee tehtävissään yhdenvertaisesti jokaista ihmistä – auttaen ja elämää suojellen.

Olemme myös huomanneet, että turvallisuus ja poliisin ammatti kiinnostavat, ja haluankin kannustaa nuoria hakeutumaan poliisikoulutukseen! 

Oikein hyvää poliisin päivää!

Ilkka Koskimäki
Poliisipäällikkö
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
X: @ilkkakoskimki

Eastern Uusimaa Police Department Ilkka Koskimäki Police operations and development