Breadcrumb

Blogs

Blogs

Poliisipäällikön blogi: Turvallisuustilanne Kaakkois-Suomessa on hyvä 

Published Date 24.10.2022 10.21 Blog

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt monia ja muuttunut maailmantilanne aiheuttaa pelon, surun ja jopa vihan tunteita. Kaakkois-Suomessa olemme tottuneet elämään tiiviissä naapuruussuhteessa Venäjän kanssa, jaammehan pitkän yhteisen valtionrajan. Ymmärrettävästi etenkin meillä Kaakossa tilanne herättääkin paljon keskustelua. 

Suomessa poliisi on sisäisen turvallisuuden päävastuuviranomainen. Ukrainan sota näkyy kaikilla poliisitoiminnan osa-alueilla ja vaikuttaa arkeemme päivittäin. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on julkisesti todennut, että tällä hetkellä sisäisen turvallisuuden muutokset tapahtuvat viikoissa tai päivissä, kun aiemmin voitiin puhua jopa vuosista. 

Tärkeintä on oikean ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen, eli tiedon kerääminen siitä, millaisia heikkoja signaaleja, arkisia tapahtumia ja pieniä tiedonmurusia, alueeltamme havaitaan. Poliisiylijohtaja Kolehmaisen sanoin, Ukrainan sodan puhjettua poliisissa aktivoitiin 10 000 sensorin verkosto hankkimaan tietoa. Tämä verkosto on koko poliisin henkilöstö, niin siviilit kuin poliisit, jotka tekevät työtään sisäisen turvallisuuden eteen. Tiedot kasataan päivittäin Keskusrikospoliisissa valtakunnalliseksi kokonaiskuvaksi, joka palvelee yhteiskuntaamme aina sen ylintä johtoa myöden.

Kaakkois-Suomessa on turvallista elää

Seuraamme päivittäin turvallisuustilannetta myös Kaakkois-Suomessa. Yleinen turvallisuustilanne ei poliisin näkökulmasta ole muuttunut Kaakossa. Tilanne on rauhallinen, eikä asukkailla ole syytä olla huolissaan turvallisuudestaan. Mihin perustan näkemykseni? 

Teemme laajaa päivittäistä yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien, Tulli ja Suojelupoliisin kanssa. Tämän yhteistyön kautta tiedämme jatkuvasti, mikä tilanne poliisilaitoksen alueella sekä valtionrajalla on ja millaista muun muassa rajaliikenne on. Tilannekuva on jaettu niin Kaakkois-Suomessa kuin valtakunnallisesti. 

Seuraamme poliisille tulevien hälytystehtävien ja rikosilmoitusten sisältöä ja määrää päivittäin. Tämä tieto tukee kokonaiskuvaa. Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Kaakkois-Suomen poliisin tietoon on tullut yksittäisiä tapauksia, jotka linkittyvät sodan osapuoliin tai tapahtumiin. Lisäksi saamme kansalaisilta vihjeitä tapahtumista ja ilmiöistä. Tähän kannustan edelleen. Jos jokin asia askarruttaa, siitä kannattaa ilmoittaa poliisille. 

Poliisi kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti. Otamme jokaisen ihmisen huolen ja pelonaiheet tosissaan. On yhteiskunnan etu, että kaikki Suomessa oleskelevat ihmiset voivat kokea olevansa turvassa. Valtioiden väliset konfliktit eivät oikeuta yksilöiden vääränlaiseen kohteluun, henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamiseen, sananvapauteen puutumiseen, omaisuuden turmelemiseen tai rikoksen tunnusmerkitön täyttävien tekojen tekemiseen. Poliisi puuttuu rikoksen tunnusmerkistön täyttäviin tekoihin kansalaisuudesta tai äidinkielestä riippumatta. Kehotammekin ilmoittamaan mahdollisista rikoksista, jotta ne tulevat poliisin tietoon. Mikäli tilanne vaatii poliisia paikalle, tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Autetaan, ei luoda vastakkainasettelua

Maailmantilanne heijastuu erilaisina pienimuotoisina tyytymättömyyden ilmaisuina. Julkinen keskustelu, siinä esille nousevat asiat ja arjen elämä saattavat monesti tuntua olevan ristiriidassa toistensa kanssa. Myös poliisin rooliin kuuluu käydä keskustelua paikallisista ilmiöistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista alueelliseen turvallisuuteen. Edistämme toiminnallamme yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä, ja ennen kaikkea yhteiskuntarauhan ja hyvien väestösuhteiden rakentamista. 

On tärkeää, ettemme pura kiukkuamme tai vihaamme muihin ihmisiin. Jokaisen tulisi pidättäytyä vastakkainasettelun luomisesta ja vihan lietsonnasta ihmisten tai ihmisryhmien välillä. Viha on vahva tunne, eikä se koskaan johda hyvään. Vastakkainasettelu usein johtaa kierteeseen, jossa ei ole voittajia. 

Nykyisin käydään sotaa myös julkisuudesta. Se on avannut uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia, ja Ukrainan sodan yhteydessä on puhuttu paljon disinformaation, väärän ja tarkoitusperäisen tiedon, levittämisestä. Vastakkainasettelut, viharikollisuus tai venäläisvihamieliset ulostulot eivät kuitenkaan edistä kuin Venäjän hallinnon asiaa.  Eri väestöryhmien ristiriitojen korostaminen ei auta ketään, paitsi niitä toimijoita, jotka haluavat edistää omia tarkoitusperiään.  On viisautta olla provosoitumatta, kun provosoidaan.

Parasta mitä meistä jokainen voi tässä tilanteessa tehdä, on kanavoida kansalaisaktiivisuuttaan lainmukaiseen toimintaan, esimerkiksi osallistumalla laillisiin mielenilmaisuihin tai ukrainalaisten auttamiseen kansalaisjärjestöjen kautta. 

Suomi on edelleen turvallinen valtio, jossa voidaan elää yhdessä rauhassa, vaikka eri väestöryhmillä on erilaisia mielipiteitä. Me poliisissa luotamme siihen, että ihmiset ovat vastuullisia toimijoita ja käyttäytyvät yhteisten tavoitteidemme mukaisesti. Näytetään omalla esimerkillämme, miten demokraattisessa yhteis-kunnassa on hyvä elää rauhassa. 

Ari Karvonen 
poliisipäällikkö
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Twitter @KarvonenAri

Southeastern Finland Police Department