Breadcrumb

Blogs

Blogs

Pyöräilijä suojatiellä ja pyörätien jatkeella - kuka väistää?

Heikki Kallio Published Date 27.10.2022 12.36 Blog

Onko pyöräilijällä oikeus ylittää suojatie ajaen ja kuka tällöin on väistämisvelvollinen? Onko ajorataa pitkin ajavan ajoneuvon kuljettaja velvollinen väistämään suojatietä käyttävää pyöräilijää? Entä miten väistämisvelvollisuus menee, jos pyöräilijä ylittää ajoradan pyörätien jatketta pitkin?

Pyöräilijä suojatiellä – kuka väistää?

Polkupyörällä saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin. Ajoneuvolla suojatiellä ajorataa ylitettäessä ei saa aiheuttaa vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle (Tieliikennelaki 18 §, 6 momentti). Toisin sanoen myös polkupyörällä saa ylittää ajoradan ajamalla pitkin suojatietä, kunhan muistaa, että suojatie on ensisijaisesti jalankulkijalle tarkoitettu tien osa. Siksi jalankulkijalle ei saa aiheuttaa vaaraa eikä haittaa.

Vaikka polkupyörällä saakin ajaa suojatiellä, tämä ei tarkoita, että polkupyöräilijälle on suojatiellä annettava esteetön kulku. Väistämissäännöt suojatiellä eroavat sen mukaan ajaako pyöräilijä suojatien yli vai taluttaako hän polkupyöräänsä. Polkupyöräilijä katsotaan ajoneuvon kuljettajaksi ja pyörän taluttaja jalankulkijaksi. Jos pyöräilijä taluttaa pyörää suojatien yli, on hän jalankulkija, jolle on annettava esteetön kulku.

Tieliikennelaissa (27 §) on säädetty, että ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.
Polkupyöräilijä on väistämisvelvollinen, jos hän tulee pyörätieltä ajoradalle eikä ajorataa pitkin ajavalla ole väistämisvelvollisuutta liikennesäännön tai liikennemerkin perusteella. Jos pyöräilijä ylittää ajoradan risteyksessä suojatietä pitkin, on risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää. Ajorataa pitkin ajavan ajoneuvon kuljettajan on väistettävä suojatietä ylittävää polkupyöräilijää myös silloin, jos ajoneuvon kuljettaja on poistumassa liikenneympyrästä. 

Jos pyöräilijä ajaa suojatien yli, väistämissäännöt menevät ajoneuvojen liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan: "risteyksessä" ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Tästä huolimatta kääntyvän ajoneuvon on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Pyöräilijä pyörätien jatkeella – kuka väistää?

Ajoradalla oleva tienkäyttäjä väistää polkupyöräilijää, joka on pyörätien jatkeella. Väistämisvelvollisuus perustuu pyörätien jatkeen yhteyteen merkittyyn liikennemerkkiin. Väistämisvelvollisuuden osoittavia liikennemerkkejä ovat: 

  • väistämisvelvollisuus risteyksessä –liikennemerkki (liikennemerkki B5)
  • pakollinen pysäyttäminen –liikennemerkki (liikennemerkki B6)
  • väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkillä (liikennemerkki B7). 

Kuvateksti: Kuvassa väistämisvelvollisuuden osoittavat liikennemerkit oikealta väistämisvelvollisuus risteyksessä eli niin sanottu kärkikolmio, pakollinen pysäyttäminen eli STOP-merkki sekä väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.   

Poliisi kehottaa pyöräilijöitä ja ajorataa käyttävien ajoneuvojen kuljettajia huolellisuuteen ja varovaisuuteen paikoissa, joissa pyöräilijän tienylityspaikka on osoitettu pyörätien jatkeen tiemerkinnällä. 

Voimassa olevan tieliikennelain mukaan pyörätien jatkeen tiemerkinnät on tullut merkitä 1.6.2022 alkaen tieliikennelain liitteessä 4.2 säädetyllä tavalla. Pyörätien jatke merkitään tiemerkinnällä, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu

  • väistämisvelvollisuus risteyksessä –liikennemerkillä,
  • pakollinen pysäyttäminen – liikennemerkillä tai
  • väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkillä. 

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkillä osoitetaan vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Liikennevalo-ohjatussa tienylityspaikassa merkillä voidaan kuitenkin osoittaa pyörätien jatke, jota ei ole rakenteellisesti korotettu.

Poliisin tietojen mukaan kaikkia pyöräteiden jatkeita ei ole vielä merkitty tieliikennelain edellyttämällä tavalla. Virheellisesti merkityt pyörätien jatkeet voivat aiheuttaa epäselvyyksiä ja vaaratilanteita väistämistilanteissa. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki tienkäyttäjät toimivat huolellisesti liikenteessä ja huomioivat väistämisvelvollisuutta koskevat liikennesäännöt.

Poliisi kehottaa erityisesti kuntia ja maantienpitäjää merkitsemään pyörätien jatkeet tieliikennelain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Turvallista syksyä!

Heikki Kallio
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Twitter @PoliisiHKallio

Tutustu tieliikennelakiin (729/2018) Finlexissä
Kuvat liikennemerkeistä ja niiden selitteet löydät Väyläviraston sivuilta