Murupolku

Blogit

Blogit

En hedersbetygelse till experterna på brottsutredning

Minna Ketola Julkaisupäivä 8.11.2023 11.31 Blogit

Det ansedda hedersomnämnandet Årets polis tilldelades i dag den 8 november 2023 kriminalöverkonstapel Ismo Venäläinen vid Polisinrättningen i Östra Finland. Valet av Årets polis är samtidigt en hedersbetygelse till alla experterna på brottsutredning vid polisen i hela Finland.  

Brottsutredning är en viktig del av ett fungerande samhälle och förverkligandet av rättvisa. Den lägger grunden för att vårt rättssystem ska fungera och för att straffrättsligt ansvar ska förverkligas i samhället. Brottsutredning upprätthåller den inre säkerheten, rättvisan och ordningen i samhället och förtjänar stor respekt. 

På grund av brottsutredningsverksamhetens samhälleliga betydelse bör polisen kontinuerligt arbeta för att utveckla brottsutredningsverksamheten. Det är viktigt att ledarskapet, verksamhetssätten, lagstiftningen och kompetensen utvecklas och att man tar i bruk metoder som främjar krävande arbete på bästa möjliga sätt vid varje given tidpunkt och som å andra sidan svarar på de krav som samhället ställer på polisen. Grundvalen för verksamheten kräver särskild omsorg. När det gäller brottsutredning utgörs grunden för hela straffprocessen av förundersökningen av brott och s.k. sektorsövergripande utredning, som svarar för en mycket stor del av behandlingen av undersökningsanmälningar och själva utredningen. 

Proffsigt polisarbete är inte en självklarhet

Poliser och övriga tjänstemän som arbetar med brottsutredning utsätter sig för ett arbetstryck, som består av arbetsmängden, ett krävande och ibland till och med farligt arbete. Arbetet som utförs i polisens brottsutredning har blivit mer krävande under årens lopp och för att utföra arbetet krävs gedigen yrkesskicklighet och starkt engagemang. Behovet av specialkompetens ökar också hela tiden. 
Det är viktigt att samhället uppskattar det arbete som görs i brottsutredningar och är medvetet om att professionellt och pålitligt polisarbete inte är en självklarhet, utan att det krävs framgångsrik rekrytering, utbildning, modern lagstiftning och andra verktyg för att upprätthålla det. Det viktigaste i allt är engagerade och yrkesskickliga anställda.  

Valet av Årets polis är en hedersbetygelse till personen som får utmärkelsen, men samtidigt ett bredare budskap, ett bevis på uppskattning och tack till dem som arbetar med brottsutredningar. 

Minna Ketola
polisöverinspektör, chef för ansvarsområdet för brottsbekämpning
Polisstyrelsen

Kriminalöverkonstapel Ismo Venäläinen.

Minna Ketola Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta sv