Murupolku

Blogit

Blogit

Poliisi varoittaa: Ethän lähde mukaan rikolliseen verkkotoimintaan edes kriisitilanteessa

KRP Kyberrikostorjuntakeskus Julkaisupäivä 24.3.2022 14.22 Blogit

Poliisin tietojen ja havaintojen mukaan Ukrainan tilanne on synnyttänyt ilmiön, jossa verkon käyttäjät ovat alkaneet tehdä verkkorikoksia niitä toimijoita kohtaan, joiden katsotaan liittyvän Venäjän hyökkäykseen tai tukevan sitä. Haluamme muistuttaa, että oli motiivi mikä tahansa, se ei oikeuta lain rikkomiseen.

Esille nousseet verkkorikokset ovat olleet esimerkiksi virastoihin, suurlähetystöihin, yrityksiin ja henkilöihin kohdistuneita palvelunestohyökkäyksiä. Vaikkapa tahallinen sähköpostien ”spämmääminen” voi täyttää palvelunestohyökkäyksen tai tietojärjestelmän ja tietoliikenteen häirinnän tunnusmerkistön ja olla siten rikoslain mukaan rangaistava teko.

Poliisin tietojen mukaan rikoksiin on myös yllytetty verkon keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa mediassa. Verkossa ja somepalveluissa on liikkunut muun muassa kohdelistoja, joihin on koottu mahdollisia kohteita erilaisille verkkorikoksille. Listojen kerääjistä tai heidän tarkoitusperistään ei kuitenkaan ole varmuutta.

On ymmärrettävää, että monet haluavat toimia Ukrainassa olevien hädänalaisten hyväksi vallitsevassa tilanteessa. Auttamisessa tulee muistaa kuitenkin noudattaa Suomen lainsäädäntöä. On mahdollista, että tällaiseen verkossa tapahtuvaan toimintaan osallistuva syyllistyy Suomen rikoslain mukaisiin rikoksiin, joiden osalta Suomen viranomaisille syntyy toimintavelvollisuus riippumatta siitä, mikä on ollut teon motiivi.

Ajatus esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen tekemisestä ukrainalaisten puolesta voi tuntua eettisesti perustellulta tässä tilanteessa. Tästä voi kuitenkin seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia Suomessa tai ulkomailla. Seuraamuksia voi syntyä myös myöhemminkin esimerkiksi ulkomaille matkustettaessa, sillä muiden maiden rikoslait, rikosten vanhenemisajat ja toimenpiteet voivat poiketa Suomen vastaavista merkittävästi. Palvelunestohyökkäyksessä tekijä ei välttämättä ymmärrä, mihin hänen tekonsa vaikutukset voivat ulottua aiotun kohteen lisäksi.

Ukrainan kriisi on koskettanut monia. Aikuiset, nuoret ja lapset altistuvat jatkuvasti suurelle määrälle sotaan liittyvää materiaalia verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Siksi on tärkeää keskustella aiheesta rauhallisesti verkossa aktiivisten lasten ja nuorten kanssa, jotta nuoret eivät osallistu laittomiin verkko-operaatioihin edellä kuvatulla tavalla ymmärtämättä tekojensa seurauksia tai sitä, mitä ovat tekemässä.

Viranomaiset Suomessa työskentelevät hädänalaisten auttamiseksi. Poliisi seuraa tapahtumia verkossa, mutta tehostetusti myös muita kriisitilanteesta nousseita ilmiöitä. Poliisi puuttuu kaikkeen sellaiseen toimintaan, jossa ihmisten hädänalaisuutta pyritään käyttämään hyväksi esimerkiksi tekaistuihin työpaikkoihin houkuttelemalla tai rahankeräysrikoksilla.

Poliisin miekkalogo.