Murupolku

Blogit

Blogit

Poliisipsykologin neuvot poikkeusoloihin: ”Luota siihen, että tämäkin tilanne päättyy joskus”

Jari Hyyti Poliisi Vieraskynä Julkaisupäivä 4.5.2020 17.14 Blogit

Nykyinen kriisi koettelee ihmisten henkistä sietokykyä monesta eri syystä. Jos tilanne koetaan nopeana ja odottamattomana, sillä voi olla voimakkaat vaikutukset. Koronavirus vaikuttaa juuri sen vuoksi, että se on levinnyt nopeasti laajalle ja edellyttänyt yhteiskunnassa rajuja vastatoimenpiteitä.

Alle on koottu henkistä kriisinsietokykyä koettelevia tilanteita ja Poliisiammattikorkeakoulun psykologi Jari Hyytin neuvoja, kuinka selviytyä niistä.

Entuudestaan tuntematon koronavirus pelottaa. Mitä jos sairastun?
”Oman sairastumisen merkitys on usein kiinni siitä, miten ihminen itse kokee terveydentilansa. Jos kuuluu itse tai joku läheinen kuuluu riskiryhmään, pelko sairastumisesta voi olla suurempi kuin muilla, joilla näin ei ole.
Keskeistä on pitää yllä myönteisyyttä ja optimismia, eräänlaista fighting spiritiä. Nykyinen tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Yleensä on voinut luottaa lääketieteelliseen tietoon, mutta tällä hetkellä lääkäreillä tai terveysviranomaisillakaan ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tämä vaikuttaa luonnollisesti tilanteen huolestuttavuuteen.
Keskity positiivisiin ajatuksiin ja kokemuksiin. Luota siihen, että tästäkin selvitään eikä tilanne jatku loputtomiin. Hae ja ota vastaan tukea muilta, selviytyminen ja jaksaminen riippuvat pitkälti niistä.
Stressiä saattaa lieventää se, että toimii niin kuin viranomaisohjeet kehottavat. Usein oma tekeminen, asian suhteen toimiminen, on hyvä keino rauhoittaa myös omaa mieltä. Omien varotoimenpiteiden toteuttaminen luo hallinnan tunnetta, mikä on tärkeä kokemus.”

Sosiaalinen etäisyys ja eristyneisyys ahdistavat
”Jos yksinäisyys ei ole Suomessa kansantauti, on se aika monen ongelma. Koronavirustilanteen aiheuttamat karanteeniolosuhteet ja sosiaalinen eristyneisyys lisäävät monen ongelmia. Yhteydenpito läheisiin ja sukulaisiin on nyt entistä tärkeämpää, mutta yhtä tärkeää on pitää yhteyttä muihinkin ihmisiin, jotka ilmiselvästi ovat yksinäisiä ja uhassa syrjäytyä vallitsevassa tilanteessa.
Puheyhteyttä voi pitää yllä, vaikkei fyysisesti tapaisikaan. Kaikkien mahdollisten teknisten yhteydenpidon mahdollistavien välineiden käyttäminen on sallittua.”

Oma tai läheisen taloudellinen tilanne huolestuttaa
”Työttömyyden kohtaaminen on aina raskas tilanne, joka sekoittaa kaiken turvalliseksi koetussa elämässä. Kun tilanne tulee näin nopeasti kuin nyt, on se hyvin dramaattinen. Ihmisen persoona ja aiemmat kokemukset määrittelevät, miten kriisiin reagoi.
Ylläpidä sosiaalisia kontakteja ja pyri puhumaan muiden kanssa itseäsi huolestuttavasta asiasta. Tilanne voi käydä raskaaksi, jos pyörittelee huolia vain omassa päässään. Pyri toimimaan, ole aktiivinen, älä passivoidu.”
Lisätietoa ja apua talousasioihin sekä yrityksille että yksityisille löydät muun muassa ELY-keskusten sivuilta, kuntien oikeusaputoimistoista, pankeista sekä Finanssialan keskusliiton sivuilta https://www.finanssiala.fi

Kuulun kriittiseen ammattiryhmään, joka ei voi tehdä etätyötä. Pelottaa ja ahdistaa.
”Huolehdi omasta työturvallisuudesta työnantajan ohjeistuksen mukaisesti. Työnantaja pyrkii kaikilla keinoin huolehtimaan, että työtä on turvallista tehdä. Uudet tilanteet voivat kuitenkin tuoda esiin tilanteita, joissa kaikkiin riskeihin ei ole voitu välttämättä varautua.
Arvioi nykyiset omaan työhösi liittyvät riskit omat työtapasi ja -rutiinisi huomioiden. Pidä kiinni niistä rutiineista, joista voit. Jos omaan työhön ja työtapaan sisältyy selkeitä riskitilanteita tai -vaiheita, huomioi ja minimoi ne mahdollisuuksien mukaan.”

Etätyön ja lasten etäkoulun yhdistäminen kuormittaa. Miten selviydyn useista päällekkäisistä rooleista?
”Etätyöläisten ja etäkoululaisten perheissä tämä on ollut kaikille oppimisen paikka. Suurin osa vanhemmista ei ole aiemmin joutunut ottamaan yhtä paljon vastuuta lastensa koulunkäynnistä. Lapset ikävöivät kavereitaan ja koulua.
Kun tilanne jatkuu, uskon, että rutiinit löytyvät ja asioita opitaan tekemään uudessa tilanteessa toimivilla tavoilla.
Tilannetta voi rauhoittaa ajatus siitä, että kaikkien asioiden ei tarvitse mennä heti kympillä maaliin, vaan epäonnistumisia pitää sallia. Vähitellen kaikki oppivat uudessa tilanteessa.
Tässä tarvitaan armeliaisuutta ja joustavuutta joka suuntaan: vanhemmille, koululaisille ja opettajille, jotka myös ovat uudessa poikkeuksellisessa tilanteessa.”

Perheväkivalta ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset
”Poikkeustilanteissa perheiden aiemmat sosiaaliset ongelmat tuppaavat kärjistymään.
Koulu on monelle haavoittuvassa asemassa olevalle lapselle paikka, jossa luodaan turvallisuutta, jatkuvuutta ja säännellyn elämisen mallia. Heille koulu tuo äärimmäisen tärkeää vakautta elämään.
Kriittisissä tilanteissa olevien lasten vanhempien pitäisi pystyä pyytämään apua ulkopuolisilta, jos voivat eivät riitä lapsista huolehtimiseen ja tilanne kotona kärjistyy.”

Apua voit löytää muun muassa seuraavista paikoista:
• Rikosuhripäivystys https://www.riku.fi/
• Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/
• Nollalinja https://www.nollalinja.fi/
• Naisten linja https://www.naistenlinja.fi/
https://www.miessakit.fi
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/

Työkaluja positiiviseen ajatteluun kriisin keskellä
1. Pysy rauhallisena. Luota siihen, että tämäkin tilanne päättyy joskus. Myönteinen ajattelu antaa voimia.
2. Ole armelias itselle ja ympäristöllesi.
3. Usko tulevaisuuteen. Elämä kantaa.
4. Pidä yhteyttä läheisiin, sukulaisiin ja ystäviin. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
5. Pidä yhteyttä myös niihin, joiden tiedät olevan aivan yksin.
6. Epävarmuus vaatii paljon sopeutumista ja joustavuutta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Myöhemmin on aika arvioida sitä, onko kaikissa tilanteissa toimittu parhaalla mahdollisella tavalla.
7. Jos ahdistukseen tai masentaviin ajatuksiin ei tunnu saavan apua kotikonstein, tilanteesta ylipääseminen edellyttää ammattilaisen läsnäoloa. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.
8. Henkisen hyvinvoinnin kannalta omaa kriisinkestävyyttään voi pitää yllä myös huolehtimalla riittävästä levosta ja unesta, oikeanlaisesta ravinnosta ja harrastusten säilymisestä siinä määrin kuin riskit antavat siihen mahdollisuuden.

Keskusteluapua ja tukea löydät muun muassa täältä:
• Suomen Mielenterveysseura ry: https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/
• Suomen Punainen Risti: https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua

Jari Hyyti
Lehtori, psykologi
Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisi Vieraskynä,