Murupolku

Blogit

Blogit

Praktik på Polisstyrelsen: kommunikation, ansvar och nätverk

Maisa Mikkola Anna Perälä Julkaisupäivä 21.8.2023 12.59 Blogit

Studerandena Maisa Mikkola och Anna Perälä tillbringade sommaren som högskolepraktikanter i kommunikation vid Polisstyrelsen. I det här blogginlägget berättar Maisa och Anna vad allt deras praktik har innehållit och vilken behållning den gett dem.

MAISA

För en sekund efter det att ordet ”polis” hade nämnts i telefonen hann många oroliga frågor snurra i huvudet på mig: Varför ringde man från polisen? Hade något hänt? Hade jag gjort något?

Och jo, det hade jag. Jag hade nämligen sökt till Polisstyrelsen som högskolepraktikant i kommunikation – och fått en plats! Ärligt talat visste jag inte på förhand att jag skulle få jobba på polisen på sommaren. Men det tog inte lång tid för mig att överväga att söka en praktikplats: annonsen lockade med sin mångsidiga arbetsbeskrivning som säkert skulle göra det möjligt för mig att lära mig mycket nytt. Jag fascinerades särskilt av möjligheten att arbeta i en organisation som är bekant för alla på gatan, är mycket framme i den offentliga debatten och en ytterst viktig samhällelig aktör.

ANNA

Vilken lottovinst det var att få komma på praktik i kommunikation till lotteriförvaltningen! Precis som Maisa kunde jag inte ana att jag skulle arbeta för polisen, men den intressanta arbetsbeskrivningen lockade mig att söka till lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen. Det verkade intressant med möjligheten att få vara med om mycket mångsidiga kommunikationsuppgifter, som att planera en kampanj för sociala medier och att delta i planeringen av ett internationellt evenemang. 

Polisen är bekant för alla och till en början var det väldigt spännande att bli en del av en så stor och samhälleligt betydelsefull organisation. Jag kände däremot inte till övervakningen av penningspel från tidigare, och det är just det som varit en viktig del av charmen med praktiken. Det har varit fantastiskt att få hoppa in i en helt ny värld!

En ögonöppnare har varit att inse att det inte är fråga om någon liten affärsverksamhet! Inom penningspelsbranschen rör det sig årligen miljarder euro och det orsakar både direkt och indirekt betydande olägenheter för finländarna. Lotteriförvaltningen övervakar genomförandet av lagstiftningen om penningspel och ingriper i lagstridig verksamhet.

MAISA

Jag var väldigt spänd inför praktiken, och jag undrade om jag skulle lära mig alla nya saker tillräckligt snabbt. Till att börja med hälldes en hel del information över mitt huvud om polisorganisationen och dess kommunikation, jag tog mig genom djungeln av system och lösenord och lärde mig att tala polisspråk fullt av förkortningar. Men snart visade det sig att min oro var ogrundad: även om det finns mycket att lära klarar man allt med hjälp av tålamod, introduktionsmaterial, vänliga kollegor och polis-finska-ordboken på intranätet!

ANNA

Det känns säkert nervöst för alla de första dagarna, också för mig. Ett hus fullt av nya ansikten och namn att koppla dem till. Men mycket snabbt försvann nervositeten. Min erfarenhet var i själva verket mycket lik Maisas. Under de första veckorna ägnade jag mig huvudsakligen åt introduktion och att bekanta mig med den nya arbetsplatsen. Det är alltid en utmaning att navigera i en ny miljö, men det viktigaste är att kunna be om hjälp när man behöver det!

MAISA

Mycket snart efter att jag började min praktik insåg jag att Polisstyrelsen har ett fantastiskt kommunikationsgäng bestående av verkliga proffs. Alla har sitt eget ansvarsområde, men tack vare flera gemensamma möten håller vi oss uppdaterade om vad som ligger på vems skrivbord för tillfället. Genast i början av min praktik introducerade alla mina arbetskamrater mig i de arbetsuppgifter som hör till deras ansvarsområden och jag fick också delta i en planeringseftermiddag med kommunikationen. Det breddade min förståelse för allt som ingår i polisens kommunikation.

Det har varit underbart hur väl jag har tagits med i gänget under min praktik! Man lyssnar på mina synpunkter och uppskattar min arbetsinsats, och jag känner mig som en viktig del av vårt team.

Nätverket av kommunikationspraktikanter ger glädje och stöd i arbetet

ANNA

Stämningen inom polisen överraskade mig fullständigt! De mer erfarna medarbetarna har tagit väl emot de nya praktikanterna och arbetsklimatet är varmt. Arbetsgemenskapen är liten, så man blir snabbt bekant med ansiktena och även om en del – mig medräknad – arbetar mycket på distans, är det alltid trevligt att komma till arbetsplatsen.

Till skillnad från Maisa består mitt närmaste nätverk inte huvudsakligen av kommunikatörer, utan en stor del av tiden har jag arbetat med experter inom lotteriförvaltningens andra områden. I vissa diskussioner har jag varit den enda som har kommunikationsuppgifter. Jag är förvånad över att mina åsikter och synpunkter har beaktats på ett positivt sätt, och det har varit mycket givande att se det egna arbetsresultatet konkret.

MAISA

Inom polisen syns den riksomfattande organisationen starkt i arbetsgemenskapen: Även om Anna och jag båda arbetar vid Polisstyrelsen, finns Annas kontor i Riihimäki och mitt i Esbo. Kommunikationsexperterna är utspridda över hela Finland. De finns utöver vid Polisstyrelsen också vid 11 polisinrättningar samt vid Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Fungerande distansförbindelser möjliggör ett smidigt samarbete trots de långa avstånden.

För att underlätta kamratstödet inrättade vi under sommaren ett eget nätverk för högskolepraktikanter inom polisens kommunikation, där vi har lärt känna varandra och delat med oss av råd och tips. Tack vare nätverket har jag fått höra andra praktikanters erfarenheter från Helsingfors till Kuopio!

ANNA

Möjligheten till distansarbete har varit en otrolig fördel för en praktikant från Helsingfors! Friheten att bestämma var jag ska arbeta har varit ett utmärkt komplement till det intressanta arbetet, och i mitt fall bidrog det i hög grad till att jag sökte jobbet. Utöver kommunikationsuppgifterna gav deltagandet i olika skeden av det juridiska tillsynsarbetet helt nya perspektiv på tillämpningen av lagen. Under min praktik har jag lagt märke till hur viktigt det är med kommunikation för det arbete som alla experterna utför.

Nätverket av kommunikationspraktikanter gav oss glädje och stöd i arbetet! Tack vare nätverket fick vi bekanta oss med olika organisationers, såsom Skyddspolisens och inrikesministeriets, kommunikation. Under sommaren gjorde Maisa och jag också en enkät till praktikanterna. Den fick vi presentera för polisens alla kommunikationschefer. Så sommaren rymde alltså allt möjligt.

Effektiv kommunikation för den riksomfattande allmänheten

MAISA

Man skulle inte tro att praktik inom samma bransch kan skilja sig så mycket inom polisen. Någon har fått följa med en polispatrull, någon annan har fått följa med hur säkerheten tryggas på en festival, en tredje har fått ordna en presskonferens. Också vi på Polisstyrelsen har haft tillräckligt med intressanta och varierande arbetsuppgifter! Själv har jag fått syssla med både extern och intern kommunikation, aktualitetskommunikation icke att förglömma. Både polisens webbplats, intranätet och sociala medier har blivit bekanta för mig. Det senaste jag gjort är att förbereda kommunikationen om Polisens dag, som ordnas lördagen den 26 augusti.

Ännu så här i slutet av praktiken kan jag inte riktigt föreställa mig hur mycket kommunikation teamet på några tiotals experter inom polisen gör: hundratusentals personer följer polisens konton i sociala medier, och även internt kommunicerar man med omkring 10 000 personer!

ANNA

Min arbetsbeskrivning har omfattat både extern kommunikation och stöd för experternas arbete i kommunikationsfrågor. Jag har varit med och planerat och utvecklat sätt att öka experternas färdigheter, förmågor och vilja att kommunicera om sitt eget arbete. 

Vårt kommunikationsteam inom lotteriförvaltningen är litet, men desto mer dynamiskt. Min arbetsbeskrivning har varit mycket mångsidig och dagarna har varit varierande. Jag har fått lära mig färdigheter av alla de slag och jag tror att jag kommer att ha stor nytta av de färdigheterna i framtiden.

MAISA

Det bästa med min praktik har varit att jag fått lära mig många nya saker! Här behöver man inte kunna allt redan från början, och det finns alltid hjälp att få. Det som också har varit fantastiskt är att folk verkligen litar på mig och det jag gör: jag fick till exempel ansvaret för en riksomfattande kampanj för sociala medier, trots att jag inte hade så mycket tidigare erfarenhet av att producera innehåll för sociala medier. Att planera och genomföra kampanjen har varit en av höjdpunkterna under min praktik!

ANNA

Jag instämmer med Maisa och kan också säga att man verkligen litat på min kompetens! Det har varit fint att se hur mina förslag beaktas och att både chefer, arbetskamrater och andra praktikanter har gett hjälp och stöd. 

Många praktikanter funderar säkert till en början på vad de förväntas göra under praktiken och hur de ska sköta sina egna arbetsuppgifter. Inom Polisstyrelsen har klimatet uppmuntrat till initiativtagande och lärande genom försök. Under praktiken har jag till exempel fått planera en kampanj för att övervaka marknadsföringen av penningspel. Min uppgift har bland annat varit att skissa effektivare kommunikationskanaler, planera teman och kartlägga samarbetspartner.

Polisen behöver experter inom många branscher – också praktikanter

MAISA

Min sommar vid polisen har verkligen gått fort! Min praktik har ytterligare ökat mitt intresse för att arbeta inom staten: här har jag sett och upplevt hur det är att göra ett arbete som påverkar hela samhället.

Framför allt kommer jag att minnas ett yttrande från min praktik: kommunikation är en prestationsförmåga. Utan fungerande kommunikation kan en organisations verksamhet lamslås på ett ögonblick. Det spelar alltså ingen roll vad, hur, när och varför man kommunicerar!

ANNA

Kommunikationen inom en organisation är ytterst mångsidig och det kan finnas helt olika behov av kommunikation på olika håll i organisationen. Kommunikation handlar inte bara om att reagera på saker och ting, utan en av mina viktigaste lärdomar under min praktik har varit att förstå hur kommunikation kan stödja experternas arbete i dess olika skeden. Mycket återstår att lära och pröva, men jag tror att jag under sommaren har fått en heltäckande uppfattning om hur en organisation fungerar och hur den samarbetar med närstående grupper.

MAISA

Efter min praktik kommer jag att fortsätta mina studier i politik och kommunikation vid Helsingfors universitet. När det gäller min karriär är mina planer fortfarande helt öppna, men jag vet att jag i mitt framtida arbete på något sätt skulle vilja kombinera mitt huvudämne kommunikation med mitt biämne världspolitik. Först kommer dock magisterstudierna och det fjärde studieåret. Anna och jag kommer förmodligen att fortsätta att stöta på varandra, eftersom det visade sig att vi studerar vid samma fakultet och till och med på samma årskurs.

Få kommer att tänka på att polisen behöver många andra än poliser som anställda. Vid Polisstyrelsen har vi träffat praktikanter som studerar till exempel samhällsvetenskap, juridik, cybersäkerhet och informationsforskning. Det lönar sig alltså inte att surfa förbi sin lycka, utan att på webbplatsen valtiolle.fi ögna igenom de jobb som polisen erbjuder. Polisen är en utmärkt praktikplats för alla som är intresserade av ansvarsfulla och varierande arbetsuppgifter inom den inre säkerheten!

ANNA

Min praktik tar inte slut förrän i början av hösten, och jag ser fram emot att se vad sensommaren för med sig. Mina planer för framtiden är öppna, men uppgifter inom kommunikationsbranschen intresserar mig fortfarande massor. Under praktiken har jag bättre förstått vilka färdigheter som behövs vid kommunikation och kunnat utveckla mina färdigheter i projektledning och lära mig enormt mycket om polisens verksamhet och om betydelsen av dess kommunikation.

Inom polisen har många saker varit oväntade: jag har mött den ena intressanta arbetsuppgiften efter den andra, och som en praktikkompis uttryckte det: polismännens känslighet var en överraskning!

På bilden är Maisa till vänster och Anna till höger.

Mer information

Anna Perälä Maisa Mikkola Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen sv