Murupolku

Blogit

Blogit

Är vi analoga poliser i den digitala världen?

Jukka Kero Julkaisupäivä 24.1.2024 10.00 Blogit

Frågan ställdes av en erfaren polis som har sett samhällets utveckling under fem årtionden. Samhället har digitaliserats i en rasande takt, och Finland har visat vägen för resten av världen på många områden. Även polisens funktioner och tjänster har utvecklats till digital form. Men har polisen själv tagit steget in i den moderna digitala eran?

För mig som nått övre medelåldern var världen någorlunda lätt att förstå innan internet gjorde sitt intåg. Jag hävdar inte att världen var bättre, men den var enklare. Om man åkte till Sverige köptes biljetter från en fysisk butik och i banken växlades den inhemska valutan till kronor. På söndagar var affärerna stängda, och det ordnades inte danser under påsken.

Jag avundas inte dagens unga. Tidigare berättade Arvi Lind om läget i landet, och alternativa världsåsikter var inte lika lättillgängliga som nu. Internet har skapat en parallell verklighet, en digital värld där tid spenderas på samma sätt som i den analoga världen. I min egen verklighet finns fortfarande en "riktig, äkta och analog" värld. Ibland tar jag ett digitalt steg online varifrån jag återvänder till den verkliga världen. För dagens unga verkar världen vara en slags hybridversion där det inte görs någon åtskillnad mellan två olika verkligheter.

Jag började förstå denna dualistiska verklighet genom min egen tonåring. Till en början - som en god och ansvarsfull far - satte jag strikta tidsgränser för internetanvändning. På något sätt utnyttjade jag omedvetet situationen. Det var lätt att pressa någon som bad om mer skärmtid till att till exempel städa sitt rum eller gå ut med hunden, för att inte tala om läxorna. Jag utvecklades själv som användare av digitala tjänster. Till sist insåg jag att jag i värsta fall isolerade mitt barn från sitt sociala nätverk om jag begränsade internetanvändningen för mycket.

När maskspelet byttes ut till en spelkonsol

Min förlegade uppfattning om nutidens digitalisering fick sig en ordentlig törn förra vintern. Jag gick ut med hunden på kvällen och passerade en ung kollegas lägenhet. I fönstret blinkade ljus som på ett disco då polisen i fråga spelade något slags lasersvärdsspel. Observationen gjorde mig upprörd och jag tänkte berätta för honom att vuxna kanske borde lämna spelandet åt barnen? Lyckligtvis knackade jag inte på dörren, för i efterhand har jag insett att jag hade ganska (helt) fel och var en fånge av mina fördomar.

Snön låg ännu kvar på marken när ett projekt dök upp i arbetslivet och landade på mitt skrivbord. Jag skulle börja spela tv-spel (ett uttryck som beskriver mina fördomar) tillsammans med kollegor från Polisyrkeshögskolan och Centralkriminalpolisen. Med Playstation och dator. Jag som hade arbetat som polis i ett kvartssekels i den riktiga analoga världen där polisen gripet bovar. Nu stod jag inför en situation där min tidigare erfarenhet inte på något sätt kom till användning.

Under aspirantkursen på 90-talet spelades Patiens i smyg på datorn under IT-lektionerna. Under underbefälskursen spelades maskspelet på mobiltelefonerna. Under befälskursen hade spelen och spelandet redan överlåtits till nästa generation. Då var jag entusiastisk över det kunskapsstyrda polisarbetet, men skulle aldrig ha trott att jag någonsin skulle tillämpa det med hjälp av en Playstation.

Till all lycka har mitt stora intresse för polisarbetets mångsidighet bevarats, och arbetsgivaren gav sitt stöd. Jag var nu delaktig i ett projekt som polisen i Finland inte har någon erfarenhet av. Lyckligtvis bor det en ung kollega som granne, som har mycket bättre insikt i vad som överhuvudtaget pågår inom spelgenren. Han kunde förklara vad Discord är eller hur Twitch är kopplat till spelandet. Den första personen rekryterades alltså till projektet baserat på konkreta bevis.

Spelvärlden kör redan förbi Formel 1

Vad handlar det här med spelande om? Det är människor, en verklig egen värld, som berör en betydande del av jordens befolkning. Om vi ser på spelvärlden i ljuset av siffror så är den globala spelmarknadens värde cirka 184,4 miljarder dollar. Musikindustrin uppskattas vara värd cirka 30 miljarder. Den totala omsättningen för filmindustrin på 99,7 miljarder är ungefär lika mycket som Finlands statsbudget år 2024 (drygt 90 miljarder euro).

Spelvärldens största stjärnor är toppidrottare, som har sina egna lag och årsinkomster i miljonklassen. De är även idoler och förebilder för många unga. Den internationella e-sporten har cirka 550 miljoner följare. Som jämförelse kan man här i Finland använda Formula 1, som enligt uppskattningar följs av cirka 450 miljoner människor. Som polisen många gånger konstaterat: "Där det finns mycket pengar och människor finns det också brottslighet." I rapporten om brottsbekämpningens situation (Rikostorjunnan tila selvityshanke) från 2018 uppskattas det att det i dag begås fler brott online än i den verkliga världen.

Jag skulle inte heller ha trott att cirka 52% av de finska männen och 48% av kvinnorna spelar. Siffrorna inkluderar både barn och vuxna. De mest aktiva spelarna är pojkar i åldern 10–14 år. Det som överraskar mest är att den snabbast växande gruppen spelare är män över fyrtio år. Kvinnor spelar mer mobila spel, medan män gillar spelkonsoler och datorer mer. Jag insåg att jag själv är en spelare, eftersom jag ibland på min telefon spelar patiens mot artificiell intelligens. Även jag, som växte upp innan spelgenren blomstrade, spelar, trots att jag inte går i de stora massornas fotspår.

Varför skall polisen spela, kunde inte skattepengarna användas effektivare? Polisen skall enligt sina värderingar finnas där människor är, inte på grund av människorna utan för dem. Enligt uppskattningar har dagens 10–19-åringar tillbringat över hälften av sitt liv och vakna tid online. För en boomer som mig själv är det här svårt att greppa. Spel finns inte längre bara i spelkonsoler utan också online, och vem som helst kan spela mot vem som helst när som helst. Som en biprodukt har spelandet skapat sina egen sociala medieplattformer och en form av tidsfördriv där man chattar och streamar. Svåra termer för en person vars bäst före datum redan gått ut och svåra saker även för polisen.

Spelvärlden är som en godisbutik för brottslingar

Vi besökte Haag-polisen och Europol-högkvarteret i Nederländerna under hösten 2023. Enligt Europol har grov brottslighet funnit sin väg till digitala spelplattformar. Narkotikabrott, bedrägerier, sexuella övergrepp mot barn och radikalisering är växande hot inom spelvärlden.

Polisen i Hollands har länge bedrivit kunskapsstyrd spelverksamhet, och de erfarenheter de har fått är imponerande. Enligt en holländsk kollega är spelvärlden för en brottsling som en "godisbutik utan personal". Hollands polis har genom sin spelverksamhet lyckats skapa kontakter särskilt med unga personer och har framgångsrikt förebyggt allvarliga brott samt hjälpt unga i svåra livssituationer.

Polisens uppgift är att identifiera hot där andra ser möjligheter. Därför måste polisen också ta ett betydande digitalt språng mot nutiden och spelvärlden. Vi besökte den norska centralkriminalpolisen i november 2023. Representanter från alla de nordiska länderna var närvarande, och även poliser från Belgien, Nederländerna och Ukraina deltog, vilket visar spelverksamhetens betydelse trots kriget.

Omfattande desinformationskampanjer har upptäckts i Discord och Twitch i samband med spelandet. Polisens spelverksamhet handlar om något helt annat än underhållning eller slöseri med skattepengar. Spelandet är inte ett ändamål i sig för polisen utan ett medel för att förbättra säkerheten även online.

Pojken hade något att berätta och polisen lyssnade

Under vårt besök i Norge anordnade den finska polisen två spelevenemang. Cirka 2 500 personer deltog i det första evenemanget, och i chatten diskuterade våra poliser med över 200 personer. I det andra spelevenemanget deltog över 12 000 personer, och i chatten kontaktade våra poliser nästan 700 personer. Samtalen rörde sig kring olika ämnen som oroade människorna. Om behov fanns flyttades diskussionen till en stängd virtuell plats, där samtalet fortsatte som en personlig och säker konversation.

Hur många personer hade polisen nått ut till om de suttit på polisstationernas jouravdelningar eller i patrullbilar på torget. Visst når de många, men inte alls lika många som online. I polisens förvaltningsreformer har ljusen släckts på polisstationerna ute på landsbygden och verksamheten har koncentrerats till större tätorter. Landsbygdens invånare förlorade sina bekanta poliser, och för vissa medborgare blev polisen en mer avlägsen aktör än tidigare.

Jag blev helt övertygad av de iakttagelser jag gjorde i Norge och framför allt av den feedback vi fick. Själv kunde jag till och med bli lite rörd när jag följde konversationen mellan den unga pojken och polisen. Innehållsmässigt var samtalet vardagligt men närvarande. Pojken hade mycket att säga. Och polisen hade tid att lyssna. I den stunden var polisen vid sina grundvärderingar, och jag tror att skattepengarna inte gick förlorade. Genom spelverksamheten kan polisen förbättra sin tillgänglighet och stärka likabehandling när medborgaren inte behöver bo i centralorterna för att få kontakt med polisen.

Brottsbekämpningen på nätet överskrider gränser

I TV-serier är polisarbetet fyllt av action. För oss poliser är det få polisserier som vi orkar se på. Vardagligt arbete handlar inte om hjältetdåd som utförs på löpande band utan om verklig närvaro i människors vardag, så väl i livets goda stunder som i sorg och bland all ondska. Världen har förändrats, och nätbrottsligheten ändrar ständigt form. Stora pengar rör sig inom brottsligheten, och man söker ständigt nya kriminella metoder för att få sin brottsnytta.

Polisen måste ha förmågan att vara innovativ kunna förändra sin reaktiva arbetsmetoder till proaktiva och även kunna bekämpa brottslighet i spelvärlden. Där kan polisen tillsammans med andra myndigheter och tredje sektorn vara närvarande, göra förebyggande arbete samt bekämpa och avslöja nätbrott tillsammans med myndigheter från andra länder. För att polisen ska kunna uppfylla sin roll som samhällets trygghetsskapare måste också polisen utvecklas i takt med samhället och vara där människorna är. Online.

Jukka Kero
Kriminalkommissarie
Polisinrättningen i Österbotten

I Polisyrkeshögskolans, Polisinrättningen i Österbottens och Centralkriminalpolisens gemensamma projekt Viralliset pelikaverit  (Officiella spelkamrater - fritt översatt till svenska) görs undersökningar och tester kring hur polisen kunde ingripa i skadlig verksamhet och brottslighet som pågår i spelvärlden och -gemenskapen.

 

Jukka Kero Pohjanmaan poliisilaitos Poliisiammattikorkeakoulu ruotsi sv