Murupolku

Blogit

Blogit

Sökmotorer som polisens verktyg för att förebygga ungas cyberbrottslighet

Sari Latomaa Viivi Lehtinen Julkaisupäivä 8.3.2024 10.47 Blogit

Polisen i Finland jobbar aktivt för att förebygga cyberbrottslighet bland unga och polisen har under de senaste åren tagit hjälp av till exempel Google Ads för att varna unga om cyberbrott och dess konsekvenser. Att bekämpa cyberbrottslighet är dock inte enbart polisens sak, utan här behövs även satsningar av företagen inom teknologibranschen.

Cyberbrottslighet utgör ett världsomfattande hot som kan leda till enorma skador för både individer och företag och skaka om hela samhället. I internationella nätbrottsstatistiker är unga överrepresenterade, och enligt en färsk enkät om nätbrottslighet som riktades till unga är olagligt nätbeteende vanligt bland unga.

I dag finns verktyg och anvisningar för nätbrott, såsom överbelastningsattacker, enkelt tillgängliga för barn och unga även via stora sökmotorer som Google. Sökmotorerna till och med föreslår som sökresultat aktörer som erbjuder brottsliga verktyg utan att varna om nätbrott och dess skadliga konsekvenser.

Polisen söker hela tiden medel för att mer effektivt förebygga nätbrottslighet bland unga. Förebyggande arbete kräver dock nya verktyg för att få fast eventuella gärningsmän. Genom intervention på webben strävar man efter att direkt på webben nå de unga som riskerar att begå cyberbrott. Interventionerna är förutom en del av utvecklingen av det förebyggande arbetet även en del av det internationella samarbetet.

Google Ads-kampanjer gav goda resultat i Finland och världen

Kriminalpolisen har under åren 2021–2023 deltagit i två internationella förebyggande Google Ads-kampanjer för att nå unga som söker cyberbrottsrelaterade termer på Googles sökmotor i kategorierna överbelastningsattacker (Distributed Denial of Service, DDoS), olaglig hackning och skadliga program (Remote Access Trojans, RAT). Målgruppen var unga i 12–25-årsåldern, som på grund av deras aktivitet och intresse riskerar att begå nätbrott.

Den första kampanjen genomfördes även på Bings och DuckDuckGos sökmotorer. Under den andra kampanjen koncentrerade man sig särskilt på sökningar om överbelastningsattacker på Google. I Finland genomfördes kampanjen av Centralkriminalpolisens projekt Cybercrime Exit, som delfinansieras av Europeiska unionen och där man provanvänder, utbildar och utvecklar metoder för att bryta cyberbrottsspiralen hos unga.

Under Google Ads-kampanjen riktade man polisens varningsmeddelanden till de sökmotorsanvändare som gjorde cyberbrottsrelaterade sökningar. Med meddelandena ville man påminna att överbelastningsattacker, dataintrång och skadliga program är olagliga. Dessutom ville man hänvisa användarna till polisens kampanjsida för mer information. Syftet med kampanjerna var att ge unga verktyg att göra medvetna val på nätet genom att upplysa om laglig och olaglig verksamhet och om konsekvenserna av cyberbrott samt att erbjuda lagliga alternativ att utveckla färdigheter.

Centralkriminalpolisens kampanjer fick under några månader sammanlagt över 58 000 visningar och polisens webbplats cirka 3 000 besök. Internationellt fick kampanjerna över 566 000 visningar och 29 000 klick. Av deltagarländerna nådde kampanjerna i Finland bäst den eftertraktade målgruppen. I kampanjerna deltog förutom Finland också Holland och Portugal.

Satsningar av aktörer inom IT-branschen behövs

Resultaten från kampanjen visar att även finländska användare söker aktivt cyberbrottsrelaterade termer på Googles sökmotor. Ur polisens synvinkel har Google Ads visat sig vara ett väsentligt sätt att dela information och stötta användare att göra informerade val i nätmiljön, där styrning till laglig och olaglig verksamhet lyser med sin frånvaro. Utredning av nätbrott är ofta ytterst tidskrävande och kräver dessutom specialkompetens. Det kostnadseffektivaste och enklaste sättet att förebygga brottsspiralen är att bryta den i så tidigt skede som möjligt innan skadorna blir oöverskådliga.

I och med att nätbrottsligheten har vuxit är det nödvändigt att satsa på förebyggande åtgärder. Genom att förebygga och upplysa om nätbrott kan vi höja tröskeln att begå nätbrott och därmed kostnadseffektivt spara på samhällets resurser. Bekämpning av nätbrott kräver dock åtgärder förutom av polisen också av den privata sektorn. IT-företagen har en väsentlig roll i vårt digitaliserade samhälle och en stor del av vårt digitala liv sker på olika plattformar och tjänster som IT-företagen erbjuder.

Därför har stora branschföretag, som Google, en särställning och ansvar att främja digital säkerhet. Genom att satsa på att förebygga cyberbrott, kan IT-företagen förebygga missbruk på deras plattformar och bära sitt ansvar för en tryggare digital miljö.

Cybercrime Exit – förebyggande av cyberbrottslighet bland ungdomar - Polisen (poliisi.fi)

Polisens logotyp.