Murupolku

Blogit

Blogit

Tieto2022: Poliisi on varautunut nouseviin kyberuhkiin harjoittelemalla häiriötilanteissa toimimista

Tero Muurman Julkaisupäivä 16.5.2022 12.08 Blogit

Viime kuukausien tapahtumat ja erityisesti Ukrainan sota ovat tuoneet kybertoimintaympäristön uhkat esille ehkä voimakkaammin kuin koskaan aiemmin. Kyberuhkista keskustellaan paljon ja erilaisia skenaarioita esitellään julkisuudessa.

Mediaa ja etenkin sosiaalisen median sisältöä seuraamalla tilanne saattaa kansalaisen näkökulmasta vaikuttaa hallitsemattomalta ja huolestuttavalta. Tämän vuoksi onkin hyvä muistuttaa, että poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset Suomessa ovat harjoitelleet kyberuhkien varalle jo useiden vuosien ajan lukuisissa eri harjoituksissa. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä on harjoiteltu sujuvaksi ja havaittuja ongelmia on tuotu harjoituksissa käsiteltäväksi, jotta ongelmat voidaan ratkaista ja välttää oikean tilanteen yhteydessä. Keskusrikospoliisissa sijaitseva Poliisin kyberrikostorjuntakeskus toimii aktiivisesti uusien kyberympäristöön liittyvien ilmiöiden havaitsemiseksi ja uhkien torjumiseksi. Kansalaisen tulisikin siis luottaa kyberuhkien puolustaminen viranomaisten vastuulle, eikä esimerkiksi lähteä mukaan rikolliseen verkkotoimintaan tai siihen yllyttämiseen.

Organisaatioiden tietoturvasta huolehtiminen on nyt aiempaakin tärkeämpää. Monessa yhteydessä on tuotu esiin mahdollisuus siihen, että kyberympäristöön voi lähiaikoina kohdistua tavanomaista enemmän haitallista toimintaa. Siksi organisaatioiden on tärkeää käydä läpi oma varautuminen kyberhäiriötilanteisiin. Ovatko häiriötilanteiden suunnitelmat, toimintamallit ja päätöksenteko ajan tasalla ja onko niitä harjoiteltu? Kenelle ja minne havaituista poikkeamista on ilmoitettava?

Viranomaisilmoitusten, kuten rikosilmoitusten tekeminen epäillyistä kyberrikoksista on erittäin tärkeää. Tilanteen ollessa päällä huomio kiinnittyy helposti häiriönhallintaan, ja asiasta tarpeellisille tahoille ilmoittaminen voi jäädä tekemättä, ellei ilmoittamista ole sisällytetty toimintamalleihin. Kyberrikosepäilyistä ilmoittaminen poliisille mahdollistaa rikosten selvittämisen ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisen, ja ilmoitusten avulla poliisi pystyy tunnistamaan yhteisiä nimittäjiä eri rikosten välillä. Poliisi tekee yhteistyötä lukuisten eri viranomaisten kanssa rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Poliisin suorittama esitutkinta on hyvä keino tekijän ja tarkoitusperien tunnistamiseksi. Rikosepäilyjen tutkinnassa poliisilla on käytössään pakkokeino- ja poliisilakiin perustuvat laajat työvälineet sekä kattavat kansainväliset yhteydet.

Viranomaisille välitettävän tapahtumatiedon, kuten rikosilmoituksen tai poliisin nettivinkkiin toimitetun havaintotiedon merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Muun muassa tehtyjen rikosilmoitusten avulla poliisi voi rikostutkinnan lisäksi muodostaa tilannekuvan kyberrikollisuudesta ja sen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä kohdentaa toimintaansa tarpeen mukaan. Kohdentaminen onnistuu sitä paremmin, mitä kattavampi ja ajantasaisempi tilannekuva poliisilla on. Erityisesti tässä tilanteessa tilannekuvan ajantasaisuuden merkitys on kasvanut, sillä poliisi on kyberrikostutkinnan toimivaltainen viranomainen, kunnes toisin määrätään.

Käynnissä oleva Tieto2022 -harjoitus kokoaa suuren määrän kyberalan toimijoita yhteen. Poliisi on jälleen mukana harjoituksessa - tällä kertaa laajemmalla ja monipuolisemmalla kokoonpanolla kuin koskaan aiemmin. Tämä korostaa sitä, että poliisi turvaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kaikkina aikoina, kaikissa oloissa ja myös kybertoimintaympäristössä.

Poliisin miekkalogo.