Murupolku

Blogit

Blogit

Uusi, huolestuttava ilmiö - rikolliset kohdistavat Vastaamo-tietovuodon uhreihin raukkamaisia rikoksia

Marko Leponen Julkaisupäivä 11.2.2022 11.46 Blogit

Vastaamo-tietomurtoon liittyneen esitutkinnan alusta lähtien poliisissa on seurattu aktiivisesti, alkavatko rikolliset hyödyntää tietovuodon uhrien henkilötietoja esimerkiksi petosten tekemiseen. Valitettavasti olemme nyt havainneet, että tällaisia liitännäisrikoksia on alkanut esiintyä. Ilmiö on erityisen vastenmielinen, koska jo kertaalleen rikoksen uhriksi joutuneita ”lyödään” uudelleen.

Olemme seurannassa havainneet vuodettujen tietojen hyväksikäyttöä tähän mennessä noin sadan henkilön kohdalla. Tietoja on käytetty väärin erilaisissa rekisteröinneissä, ja suurena huolena on, että vääriä rekisteröintejä käytetään esimerkiksi tilauspetosten tekemiseen. Petokset voivat aiheuttaa uhreille kustannuksia, ja vaikutusten laajuus saattaa tulla ilmi vasta merkittävästi rikoksen varsinaisen tapahtumisajan jälkeen. Tämä voi aiheuttaa pitkäkestoista harmia ja huolta uhreille, puhumattakaan jo valmiiksi kuormittavasta tilanteesta, jossa vuodettuja arkaluontoisia tietoja on ollut kaikkien saatavilla.

Me poliisissa pystymme seuraamaan ja torjumaan liitännäisrikoksia vain niiden uhrien osalta, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen Vastaamon tietomurtoon liittyen. Korkeimman oikeuden antaman ratkaisun mukaan vuodetuissa potilastietokannoissa mukana olevat nimitiedot tulkitaan potilaistiedoiksi, joita poliisilla ei ole oikeutta tätä rikosta tutkittaessa käyttää. Poliisilla on siis tietoa vain rikosilmoituksen tehneistä henkilöistä, ei kaikista tietovuodon uhreiksi joutuneista. 

Kannustammekin edelleen kaikkia Vastaamon tietomurron seurauksena rikoksen uhriksi joutuneita tekemään rikosilmoituksen poliisille. Ilmoituksen tekeminen on tärkeää paitsi henkilökohtaisten vaatimusten esittämiseksi, myös liitännäisrikosten seuraamiseksi ja torjumiseksi. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyy poliisin nettisivuilta.

Olemme poliisissa ottaneet Vastaamon asiakkaisiin kohdistuvat liitännäisrikokset vakavasti, ja esille nousseita rikoksia tutkitaan aluevastuuperiaatteen mukaisesti seurannan keskittyessä Keskusrikospoliisiin. On valitettavasti kuitenkin niin, että tietomurron seurauksena vuotaneiden henkilötietojen hyväksikäyttö tulee arviomme mukaan jatkumaan, eikä keinoja sen täydelliseen pysäyttämiseen ole. Omilla toimillaan asianomistaja pystyy kuitenkin vähentämään riskiä omien henkilötietojen hyväksikäyttöön. Samat ohjeet, joita viranomaiset ovat antaneet, ovat edelleen voimassa ja ne löytyvät tietovuotoapu -sivustolta. On kuitenkin hyvä huomioida se, että osa näistä mahdollisesti tuolloin tehdyistä toimenpiteistä on voimassa vain rajoitetun ajan. Siksi jokaisen tietovuodon uhrin on hyvä tarkistaa oma tilanne toimenpiteiden voimassaolon osalta.

Poliisin seurannan perusteella suuri osa tietojen hyväksikäytöstä on havaittu palveluissa, joissa ei ole vielä käytössä vahvaa tunnistautumista vaan tunnistautumisessa käytetään esimerkiksi henkilötunnusta. Vahvan tunnistautumisen laajemman käyttöönoton avulla sekä luopumalla henkilötunnuksen käytöstä tunnistautumisen välineenä yhteiskunnassa olisi mahdollista tehostaa tämänkaltaisen rikollisuuden torjuntakeinoja.

Tässä samassa yhteydessä haluan muistuttaa tietomurron uhreja lausumalomakkeen täyttämisestä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Lomake on saatavilla rikosilmoituksen tehneillä asiointipalvelussa ja sen täyttäminen on edellytys rikosprosessissa pysymiseksi ja vaatimusten esittämiseksi. Poliisi ei ole ollut uhreihin henkilökohtaisesti yhteydessä. Kontaktoimatta jättämisellä olemme pyrkineet turvaamaan sen, ettemme omalla toiminnallamme altista jo uhreiksi joutuneita henkilöitä uudelleen rikoksen uhreiksi. Jos poliisi ilmoittaisi ottavansa yhteyttä kaikkiin uhreihin, syntyisi suuri riski siihen, että joku käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja esiintyisi yhteyttä ottavana poliisina. Arviomme mukaan tällaiset kalasteluyritykset olisivat hyvin todennäköisiä, koska uhrien tiedot ovat olleet internetissä laajasti saatavilla.

Lisätietoja saatavilla poliisin nettisivuilta. Tukea ja apua on saatavilla myös Rikosuhripäivystyksestä.

Poliisin miekkalogo.