Ari Karvonen Kaakkois-Suomen poliisipäälliköksi

Julkaisuajankohta 24.3.2021 8.54
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt hallintotieteiden maisteri Ari Karvosen Kaakkois-Suomen poliisipäälliköksi 1.4.2021 alkaen. Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi ajalle 1.4.2021 - 28.2.2026. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki kahdeksan henkilöä.

Karvonen on toiminut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisitoimintalinjan apulaispoliisipäällikkönä 1.6.2016 lukien. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Keskusrikospoliisin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntalinjan päällikkönä ja valtakunnallisen PTR- rikostiedustelu- ja analyysikeskuksen päällikkönä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin huume- ja rikostiedusteluyksikön päällikkönä. 

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen