Polisstyrelsen har undertecknat ett avtal om polisens tjänstekläder

Utgivningsdatum 10.1.2022 10.26
Nyhet
Två uniformerade poliser som poserar i stadsmiljö, namnen Alanen och Mäkiprosi står på namnskyltarna. I bakgrunden butikerna lampor och buskar.

Polisstyrelsen ingick ett avtal om polisens tjänstekläder och tillhörande tjänster den 19 november 2021. Avtalet gäller tills vidare och Image Wear Oy fortsätter som avtalsleverantör. Förutom polisenheterna är även Ålands polismyndighet, inrikesministeriet, Krishanteringscentralen och Skyddspolisen med i avtalet.

Föremål för avtalet är polisens fält-, tjänste-, besöks- och högtidskläder samt merparten av skydds- och specialkläderna. Avtalet omfattar även emblem och märken som anger tjänsteställning samt tjänster för provning, sömnad och uthyrning av produkterna.

Social sysselsättning som villkor

Detta är inte en förnyelse av tjänstekläderna, utan en konkurrensutsättningen till följd av att det tidigare avtalet har upphört. Tjänstekläderna förnyas enligt normal praxis baserat på behovsprövning. Produktsortimentet i kollektionen av tjänstekläder är i stort sett oförändrat, men utgående från användarresponsen har ändringar gjorts som förbättrar användbarheten och bekvämligheten och ökar säkerheten. 

I avtalsvillkoren och de produkter och produktionsprocesser som är föremål för upphandling har stor hänsyn tagits till ansvarsaspekter. Avtalet innehåller ett nytt villkor om social sysselsättning. Leverantören förutsätts ha ett giltigt ISO 14001 eller motsvarande miljöledningssystem och rutiner för att bland annat säkerställa att ILO:s avtalsvillkor uppfylls i produktionskedjan.

I minimikraven för materialen har uppmärksammats säkerhet, hållbarhet, livslängd och lämplighet för användningsändamålet. Materialen är noggrant testade och säkra att använda. Återvinningsmaterial kommer att användas där det är möjligt och återvinningsmöjligheter ska undersökas tillsammans med intressentgrupper. Ansvarsfull verksamhet omfattar också en öppen dialog mellan berörda parter och transparens i leveranskedjorna.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet