Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta

13.4.2021 10.02
Uutinen

Poliisi jatkaa työtään suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi liikenteessä ja valvoo tehostetusti suojateiden turvallisuutta, eritoten suojatiesääntöjen noudattamista keskiviikkona 14.4.2021

Valvontaa suunnataan pääasiassa ajoneuvojen kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä suojateillä. Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa. 

-  Tavoitteena on lisätä kokonaisturvallisuutta suojateillä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo. 

Ajoneuvon kuljettajan annettava esteetön kulku jalankulkijalle suojatiellä

Kallion mukaan valvonnassa puututaan pääasiassa sellaisiin tapauksiin, jossa ajoneuvon kuljettaja laiminlyö esteettömän kulun antamisen jalankulkijalle, joka on jo suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. 

- Huomiota kiinnitetään valvonnassa myös tapauksiin, joissa ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen ja jos se ohitetaan ajoneuvolla pysäyttämättä. Lisäksi valvonnassa keskitytään tapauksiin, joissa näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin, mutta ajoneuvolla ei kuitenkaan hidasteta vauhtia tai tarvittaessa pysäytetä ennen suojatietä.

Kallio muistuttaa, että suojatie on jalankulkijoiden käytettäväksi tarkoitettu liikennemerkillä tai tiemerkinnällä osoitettu tien osa ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämistä varten. 

Viime vuonna voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaan myös ajoneuvolla, mm. polkupyörällä, on sallittua ylittää ajorata suojatietä pitkin kuitenkin siten, että siitä ei saa aiheutua vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle. 

Jalankulkijoiden osuus tieliikenteen kuolonuhreista merkittävä

Liikenneturvan jalkaisemien tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 (vuonna 2020 menehtyi 22) ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Vuoden 2019 tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneita oli 37. 

Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

– Onnettomuustilastoissa erottuu kaksi ikäryhmää: nuoret ja iäkkäät. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista lähes joka kolmas oli 65-vuotias tai sitä iäkkäämpi. Yli neljäsosa tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli alle 25-vuotias. Ajoneuvojen kuljettajien tuleekin olla erityisesti hereillä suojateiden kohdilla nähdessään lapsia ja nuoria ja vanhuksia, Kallio sanoo. 

Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen
Poliisihallitus
jalankulkijat
liikennevalvonta
suojatiet