Polisen övervakar säkerheten vid övergångsställen

13.4.2021 10.02
Nyhet

Polisen fortsätter sitt arbete för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i trafiken och kommer att intensivövervaka säkerheten vid övergångsställen, och särskilt iakttagandet av reglerna om övergångsställen, onsdagen den 14 april 2021.

Övervakningen riktar sig främst till förare av fordon och deras trafikbeteende vid övergångsställen. På övervakningsdagen kommer polisen även att i samarbete med den kommunala parkeringsövervakningen ingripa i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd. 

– Syftet är att öka den övergripande säkerheten vid övergångsställen, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 

Föraren av ett fordon ska lämna fri passage för gående på ett övergångsställe

Enligt Kallio ingriper man i samband med övervakningen främst i sådana fall där föraren av fordonet inte ger fri passage till en gående som redan gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. 

- Uppmärksamhet kommer också att ägnas åt fall där ett fordon eller en spårvagn har stannat framför ett övergångsställe och det blir omkört av ett fordon som inte stannar. Dessutom kommer övervakningen att fokusera på fall där sikten över övergångsstället är begränsad på något annat sätt, men fordonet saktar inte in eller vid behov stannar före övergångsstället.

Kallio påpekar att övergångsstället är en sådan del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana, cykelbana eller spårväg och som anges med vägmärke eller vägmarkering. 

Enligt den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft i fjol, får ett fordon, till exempel en cykel, också korsa körbanan längs ett övergångsställe, men på ett sådant sätt att det får inte får medföra fara eller olägenhet för de gående. 

Andelen gående av dödsoffren i vägtrafiken är betydande

Enligt statistik som Trafikskyddet har publicerat var en av tio av alla dem som omkom i vägtrafiken och sju procent av alla skadade gående. Under de tre senaste åren har i genomsnitt 21 (år 2020 dog 22) gångare dött och 360 skadats varje år. Enligt uppgifter för 2019 var antalet allvarligt skadade 37. 

Av offren omkom vart femte på ett övergångsställe. I 60 procent av fallen skadades gångaren på ett övergångsställe.

– Två åldersgrupper sticker ut i olycksstatistiken: unga och åldringar. Fyra av fem gångare som omkom på ett övergångsställe och nästan var tredje gångare som skadades var 65 år eller äldre. Mer än en fjärdedel av de gångare som skadades i trafiken var under 25 år. Därför ska förare av fordon vara särskilt uppmärksamma vid övergångsställen när de ser barn, ungdomar och äldre, säger Kallio. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
fotgängare
skyddsvägar
trafikövervakning