Murupolku

Navigointivalikko

Tietosuojaselosteet ja lomakkeet

Tietosuojaselosteet poliisissa

Poliisin henkilötietolaissa mainitut henkilötietojen käsittelytarkoitukset

Lentoliikenteen matkustajarekisterilaki

Laki hätäkeskustoiminnasta

Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta 

Muut valtakunnalliset rekisterit

Poliisin asiakirjajulkisuuskuvaus

Poliisin asiakirjajulkisuuskuvaus antaa kootusti tietoa poliisin asiarekisteristä ja poliisin hallinnoimista tietovarannoista. Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvauksen siitä, miten poliisin tiedonhallinta jäsentyy. Poliisin asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan muun muassa missä laajuudessa poliisi käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Tällä kuvauksella poliisi osaltaan varmistaa julkisuusperiaatteen toteutumista toiminnassaan. 

Tietosuojaselosteet ja lomakkeet kuva

Poliisin kädet näppämistöllä. Etualalla rannekello ja poliisin miekkaleijona-tunnus.

 

Viestinnän rekisterit -haitarin otsikko

Viestinnän rekisterit

Poliisin viestinnän tietojärjestelmiin liittyvät tietosuojaselosteet on esitelty tällä sivulla.

Poliisin viestintä palvelee erityisesti mediaa ja muuten poliisista kiinnostuneita. Tarkoituksen tueksi käytämme tietojärjestelmiä, joiden tietosuojaa koskevat selosteet on alla esitelty lyhyesti. Sivulta pääset varsinaiseen tietosuojaselosteeseen myös.

Viestinnän rekisterit