Lähisuhdeväkivalta ei ole perheen sisäinen asia, muistuttavat poliisi, RIKU ja ETKL

Julkaisuajankohta 2.11.2021 10.01

Poliisi, Rikosuhripäivystys (RIKU) ja Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) muistuttavat sosiaalisen median kanavillaan marraskuussa, että jokainen voi olla merkittävässä roolissa väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Lähisuhdeväkivalta on ilmiö, joka voi koskettaa ketä tahansa. Se ei katso ikää, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, kulttuuria tai taloudellista asemaa. Väkivallan moninaisten vaikutusten takia avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Lähisuhdeväkivaltaa todistavat miettivät usein, miten voisivat auttaa.

Poliisi, Rikosuhripäivystys ja Ensi- ja turvakotien liitto julkaisevat marraskuussa sosiaalisen median kanavillaan Kuule hätä -julkaisun, joka muistuttaa avun merkityksestä lähisuhdeväkivaltakierteen pysäyttämisessä.

– Väkivalta tai sen uhka heikentää usein kykyä toimia. Rikoksen uhrit kertovat toisinaan toivoneensa, että esimerkiksi naapuri olisi hälyttänyt väkivaltatilanteeseen apua, koska itse ei ole pystynyt. Näin tulisikin menetellä, eli soittaa hätäkeskukseen, jos esimerkiksi kuulee väkivallan ääniä naapurista. Soitto voi pelastaa jopa ihmishengen. Lähisuhdeväkivalta ei ole perheen sisäinen asia, se on rikos, muistuttaa poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta.

Rohkeasti kysyminen kannattaa

Poliisin nettisivuilta löytyy tietoa siitä, miten lähisuhdeväkivaltaan voi puuttua. Jos esimerkiksi huoli läheisestä tai työkaverista on herännyt, kannattaa rohkeasti kysyä kuulumisia ja kertoa huolesta. Mikäli huoli osoittautuu aiheelliseksi, on hyvä tarjota tukea avun hakemisessa.

– Väkivallasta kerrotaan usein helpommin ystävälle tai muulle läheiselle kuin ammattilaiselle tai poliisille. Samalla ulkopuolisen on hyvä ymmärtää, että väkivalta on monisyinen ilmiö, johon liittyy paljon pelkoa ja epävarmuutta tulevasta. Esimerkiksi väkivaltaisesta suhteesta irtautuminen voi olla hyvin vaikeaa, toteaa väkivaltatyön asiantuntija Riina Karjalainen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Apua lähisuhdeväkivaltaan saa viranomaisilta ja järjestöiltä. Turvakodit ovat auki vuorokauden ympäri ja niihin voi hakeutua aina, kun lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Tukea on saatavilla myös väkivallan tekijöille. Apua kannattaa hakea jo siinä vaiheessa, kun pelkää syyllistyvänsä väkivaltaan. Tukipalveluja tarjotaan myös väkivallan todistajille.

– Yhä useampi hakee apua, mikä näkyy tukipalveluita tarjoavien järjestöjen asiakasmäärissä. Rohkaisemme ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, sanoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Poliisin osaamista kehitetään koulutuksella ja projektilla

Poliisihallituksessa on meneillään sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama MARAK-projekti, jolla kehitetään poliisien osaamista lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa, puuttumisessa ja ennalta estämisessä uusintarikollisuus huomioiden. Projektin puitteissa tehdään muun muassa käytännön työkaluja riskinarviointiin, moniammatillisen yhteistyön tehostamiseen, rikosten tutkintaan sekä rikoksen osapuolten ohjaamiseksi auttaviin palveluihin. 

Poliisin osaamista kehitetään myös Poliisiammattikorkeakoulun valmistelemalla valtakunnallisella koulutuskokonaisuudella vuosille 2021–2022, joka on pakollinen kaikille poliisissa lähisuhdeväkivallan parissa työskenteleville.

– Kuule hätä -julkaisumme sosiaalisessa mediassa muistuttaa myös meitä viranomaisia siitä, että olemme usein ensimmäinen lenkki väkivaltaan puuttumisessa. Aina riittää parannettavaa siinä, että osaamme tunnistaa erilaista lähisuhdeväkivaltaa ja puuttua siihen yhdessä muiden viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa, poliisitarkastaja Heikkinen toteaa.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen