Polisstyrelsen utreder polisens verksamhet vid hanteringen av demonstrationen invid statsrådsborgen 8.10.2021

11.10.2021 14.26
Nyhet

Elokapina -rörelsen organiserade en demonstration invid statsrådsborgenden 8.10.2021. Demonstrationen och polisens verksamhet samt kommunikation fick stor uppmärksamhet i media. Polisstyrelsen har följt diskussionen i frågan och beslutat att på eget initiativ ta upp frågan som ett internt laglighetsövervakningsärende.

En begäran om utredning har skickats till Helsingfors polisinrättning.

När Helsingfors polisinrättning i sinom tid utfärdar den begärda utredningen, utvärderar Polisstyrelsen ärendet och meddelar ett skriftligt beslut. Beslutet kommer att meddelas separat och ingen ytterligare information kommer att ges dessförinnan.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet
Polisinrättningen i Helsingfors
Polisstyrelsen
demonstrationer
laglighetsövervakning
utredning
övervakning