Polisstyrelsen utreder polisens verksamhet vid hanteringen av demonstrationen invid statsrådsborgen 8.10.2021

Utgivningsdatum 11.10.2021 14.26
Nyhet

Elokapina -rörelsen organiserade en demonstration invid statsrådsborgenden 8.10.2021. Demonstrationen och polisens verksamhet samt kommunikation fick stor uppmärksamhet i media. Polisstyrelsen har följt diskussionen i frågan och beslutat att på eget initiativ ta upp frågan som ett internt laglighetsövervakningsärende.

En begäran om utredning har skickats till Helsingfors polisinrättning.

När Helsingfors polisinrättning i sinom tid utfärdar den begärda utredningen, utvärderar Polisstyrelsen ärendet och meddelar ett skriftligt beslut. Beslutet kommer att meddelas separat och ingen ytterligare information kommer att ges dessförinnan.