Polisöverdirektörens blogg: polisen står i beredskap om det uppstår försök att rubba samhällsfreden

Utgivningsdatum 10.6.2022 12.13
Nyhet

I sitt blogginlägg på polisens webbplats betonar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vikten av medborgarnas förtroende och samarbete mellan olika aktörer under osäkra förhållanden

Polisöverdirektören påminner om att den övergripande säkerheten bygger på samarbete.

- Den övergripande säkerheten är en samverkansmodell för beredskapen i Finland som innebär att myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna tillsammans drar försorg om de livsviktiga samhällsfunktionerna. 

Enligt Kolehmainen måste människorna även i osäkra tider kunna förlita sig på att samhället kan åtgärda fenomen som äventyrar säkerheten, förebygga sådana fenomen eller reda ut dem senast i en brådskande krissituation. 

- Det bästa sättet att motarbeta påverkansförsök utifrån, reda ut brott och säkerställa att samhället fungerar är att alla som bor i Finland, oberoende av sin bakgrund, litar på det finländska samhället och myndigheternas förmåga att skydda medborgarnas rättigheter, konstaterar Kolehmainen i sitt blogginlägg.

Enligt blogginlägget påverkar kriget i Ukraina polisens vardag även på många andra sätt. 


- När ukrainare som flyr undan kriget kommer till Finland och söker asyl eller tillfälligt skydd är det polisen som tar emot och registrerar dem vid gränsen. Samtidigt samlar polisen information av personerna om krigsförbrytelser som de upplevt eller sett för eventuella senare utredningar. 

Bloggtexten än så länge endast på finska. Den svenska versionen kommer senare.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet