Över hundra journalister har deltagit i polisens journalistkurs

Utgivningsdatum 15.12.2023 10.34
Nyhet

Polisen har under flera års tid ordnat kurser i polisverksamhet för journalister. Över hundra journalister har deltagit i dem.

Kursen är avsedd för representanter för medierna som vill utveckla sin sakkunskap om polisens uppgifter och organisation. Teman har varit polisens verksamhetsprinciper, förändringar i verksamhetsmiljön, aktuella brottsfenomen samt tillämpning av offentlighetslagstiftningen i kommunikationen.

Den senaste tredagarskursen ordnades vid Polisyrkeshögskolan i december 2023. Ett tjugotal medierepresentanter deltog.

– Återkommande teman har varit offentlighetslagen samt principerna för användningen av maktmedel och ledningssystemet. Bland de aktuella fenomenen i år behandlades bland annat ungdoms- och gängbrottslighet, bekämpning av cyberbrott och Nato-medlemskapets inverkan på polisverksamheten, berättar överkommissarie Ossi Kaario vid Polisyrkeshögskolan, som fungerade som kursledare.

– Myndigheterna och medierna har ett gemensamt mål, att ta reda på sanningen. Vi strävar efter att stödja mediernas arbete i frågor som gäller den interna säkerheten och polisens verksamhetsområde, säger kommunikationschef Marko Luotonen vid Polisstyrelsen.

– Polisen är en viktig intressentgrupp för redaktionerna. Det är värdefullt att vi kan öka förståelsen för situationen och utmaningarna inom våra områden från bådas sidor. Av de aktuella brottsöversikterna och anförandena om polisens verksamhetsförutsättningar fick jag många artikelidéer och perspektiv med mig i ryggsäcken som vi kan utnyttja i brottsnyheterna i Kaleva, säger Heikki Uusitalo, producent för Kalevas nyhetsdesk och kriminal- och rättsteam.

Kursen Polisverksamhet för journalister ordnas nästa gång i slutet av 2024.

Polisstyrelsen Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors