Polamks rykte som en av de bästa yrkeshögskolorna

Utgivningsdatum 19.6.2024 12.20
Nyhet

Polisyrkeshögskolan har det bästa ryktet bland de yrkeshögskolor som T-Media har undersökt.

T-Media undersökte 13 finska yrkeshögskolors rykte bland allmänheten i mars 2024, och Polisyrkeshögskolan har det bästa ryktet av alla.

I Luottamus&Maine-undersökningen bedömde respondenterna bland annat organisationens ansvarsfullhet och arbetsgivarens image på en skala 1–5. Betygen inom åtta olika områden bildar organisationens totala anseendepoäng. Det goda betyget sträcker sig från 3,50 till 3,99.

Polamks anseendeindex var 3,73. Polamks produkter och tjänster är den starkaste anseendefaktorn, med en totalpoäng på 3,96, och hållbarhet med en totalpoäng på 3,94.

– Överlag är våra betyg glädjande. Det viktigaste är förstås att vår produkt – polisutbildningen – uppfattas som bra av allmänheten och att vi anses tjäna samhället på rätt sätt, säger rektor Marko Laitinen.

I Luottamus&Maine 2024-undersökning utvärderades 13 finska yrkeshögskolor med hjälp av en forskningsmodell där yrkeshögskolans rykte bildas som ett genomsnitt av åtta olika områden. Uppgifterna samlades in med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär i mars 2024, med totalt 2.445 respondenter. Målgruppen var 15-65 finländare och urvalet viktades för att vara representativt för befolkningen.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors