Den krigstida granaten i Hangö har röjts och det är igen tillåtet att röra sig i vattenområdet

Utgivningsdatum 9.8.2022 16.18 | Publicerad på svenska 9.8.2022 kl. 16.20
Nyhet

Försvarsmakten har flyttat och röjt granaten söder om Östra hamnen i Hangö den 9 augusti.

Eftersom granaten röjdes i havet var det inte tillåtet att vistas i vattnet vid Havsgatan/Östra viken och Casinostranden den 9 augusti kl. 8–15. Polisen i Västra Nyland ansvarade för säkerheten i området.

Det är nu säkert att röra sig i området.

Hangö Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet