Förundersökningar som har samband med statens revisionsverk lämnas till åtalsprövning

Utgivningsdatum 26.8.2021 12.00
Nyhet

Centralkriminalpolisen inledde i februari 2021 förundersökningar i två ärenden som har samband med statens revisionsverk. Förundersökningarna är nu färdiga och lämnas till åklagarmyndigheten för åtalsprövning.

Polisen utredde ett ärende där en överinspektör vid revisionsverket med stöd av sitt avtal om upphörande av tjänsteförhållande utan arbetsplikt fick lön under två år innan personen gick i pension. Under den tiden var överinspektören friställd från arbetsplikt, å andra sidan hade hen inte ens någon möjlighet att arbeta. Riksdagens justitieombudsman finner i sitt avgörande (JO/285/2019) som gavs i december 2020, att avtalet var lagstridigt. Vid förundersökningen har polisen misstänkt två personer för grovt missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. De misstänkta har förnekat att de i detta ärende skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

– Polisen har utrett att avtalet ingicks i maj 2016 och också följdes som sådant. Vid förundersökningen klarlades bland annat de orsaker som ledde till att avtalet ingicks. Frågan huruvida de tjänstemän vid revisionsverket som ingick avtalet gjort sig skyldiga till brott, kommer att avgöras av åklagaren och i sista hand av domstolen, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Tommi Reen vid Centralkriminalpolisen.

Det andra ärende som utreddes vid en förundersökning gäller användningen av flygpoäng som samlats genom stamkundsprogrammet Finnair Plus. Vid förundersökningen utreddes om en tjänsteman vid revisionsverket för privata ändamål använt de flygpoäng som samlats för tjänsteresor.

– Vid förundersökningen utreddes personens användning av flygpoäng och de anvisningar och bestämmelser som finns om resor och användning av flygpoäng. Enligt förundersökningen föreligger misstanke om att tjänstemannen för personliga syften använt flygpoäng som samlats från tjänsteresor och som då tillhör arbetsgivaren. Det har dock visat sig att det i någon mån är flertydigt att i efterskott bestämma värdet på flygpoäng, berättar Reen. 

I det ärendet misstänks en person för betalningsmedelsbedrägeri och brott mot tjänsteplikt. Den misstänkta förnekar att hen gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter