Förundersökningen gällande omfattande narkotikahandel på nätet så gott som färdig

1.2.2021 9.00
Nyhet

Centralkriminalpolisen har utrett en omfattande narkotikahandel som skedde via nätverket Tor och med e-post. Polisen avslöjade och utredde under förundersökningen en 24-årig mans omfattande och kontinuerliga spridning av narkotika. Den misstänkte lahtisbon inledde verksamheten i februari 2020, verksamheten upphörde först i och med att mannen i slutet av oktober greps av polisen. Mannen är misstänkt för två grova narkotikabrott och två läkemedelsbrott.

Narkotiskt medlen i genomskinliga påsar.
Beslagtagen narkotika, polisens bild.

Polisen kom den misstänkte på spåret genom ett narkotikabeslag i samband med en annan förundersökning.  Under sin verksamhetstid blev den misstänkte en av de största säljarna av narkotika i Finland med över tusen genomförda affärer. Mannen misstänks ha spridit avsevärda mängder synnerligen farlig narkotika och läkemedel. 

– Verksamheten var organiserad och yrkesmässig. Det som gör verksamheten yrkesmässig är att den misstänkte i nätverket Tor kring sitt användarnamn och sin narkotikaförsäljning hade skapat en slags varumärke med försäljningsbilder och logon. Den misstänkta är duktig på datateknik och han begränsade sina sociala kontakter, vilket eventuellt stärkte hans tron på att han är skyddad och inte kan bli avslöjad, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström.

Största delen av narkotikaaffärerna skedde på handelsplatsen Sipulimarket i nätverket Tor, men för särskilt de större affärerna användes e-post. Den missänkte saluförde amfetamin, kokain, ecstasy, MDMA och metamfetamin och dessutom ketamin, som är klassificerat som läkemedel. Narkotikan den misstänkte sålde hade han skaffat sig via nätverket Tor i Finland och från andra länder.

Narkotikan och läkemedlen levererades till köparna i terränggömmor eller postledes. Narkotikan levererades antingen av den misstänkte eller andra personer han fick hjälp av.  Också några andra personer misstänks på olika sätt ha deltagit i den misstänktas verksamhet.

I samband med gripandet av den misstänkte i oktober i fjol gjordes också en husrannsakan. Polisen beslagtog i hans bostad ca 6,5 kg amtetamin, 1,6 kg metamfetamin, 600 gram kokain, 2 kg MDMA-pulver, 7 000 ecstasy-tabletter, 50 gram ketamin och ca 45 000 euro i kontanter. Sammanlagt beslagtogs ca 14,5 kg narkotika. Den beslagtagna narkotikans återförsäljningsvärde är ca 600 000 euro.  Vid förundersökningen misstänks att den misstänkte med sin brottsliga verksamhet fått vinning från brott som kontanter och kryptovaluta för sammanlagt ca en miljon euro.

– Av narkotikan den misstänkte sålt och spridit för försäljning beslagtogs utgående från förundersökningen omkring en tredjedel av narkotikan. Förundersökningen gjordes i samarbetet med Tullen, berättar Fagerström.  

Förundersökningen lämnas i början av februari till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. 

Övervakningen av det mörka nätet effektiveras

Det hör till polisens uppgifter att följa och övervaka verksamhet i det mörka nätet.  På förslag av Polisstyrelsen beviljade riksdagen nyligen polisen tilläggsfinansiering för att polisen ska kunna följa det mörka nätet och utarbeta en lägesbild.  De tilläggsresurser vi får kommer att placeras vid Centralkriminalpolisens internetunderrättelse.

– Det råder en uppfattning om att det i nätverket Tor går att agera anonymt utanför lagen utan risk att bli avslöjad.  Det mörka nätet är inte ett område som faller utanför lagövervakningen. Det finns plats för yttrande- och åsiktsfrihet i samhället och det mörka nätet är en plats där det kan ske, men anonymitet innebär inte att straffansvaret försvinner, säger chefen för polisens centrum mot cyberbrottslighet, kriminalinspektör Mikko Rauhamaa
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet
Centralkriminalpolisen
brottmål
förundersökning
narkotikabrott