Lungt och tryggt mot skolstarten

9.8.2021 13.27 | Publicerad på svenska 10.8.2021 kl. 16.48
Nyhet

Polisen har haft kontakt med barn och ungdomar under sommarlovet på olika håll i Västra Nyland. Vid skolstarten träffas vi igen när polispatrullerna övervakar trafiken i närheten av skolor som vanligt. Det är bra att i hemmen ta upp saker som bidrar till säkerheten inför den första skoldagen.

Många möten mellan polisen och ungdomar har skett i god anda när vi har småpratat i staden under sommaren. En del ungdomar har dock också stött på svårigheter under sommarlovet.

– Sommaren har varit tung för en del ungdomar. Vår förebyggande funktion har utrett till exempel snatterier, skadegörelser, misshandelfall, rån och olaga hot, berättar kommissarie Hannu Väänänen.

På grund av erfarenheterna från sommaren har Väänänen en önskan till de hem i vilka man förbereder sig inför skolstarten.

– Tala allvarligt om hotelser om våld vilka är beklagligt vanliga och om att använda det för att lösa tvister. Tala också om vilka följder ett sådant här icke önskvärt sätt att lösa problem kan ha. Det skulle vara bra att få bukt med detta tråkiga fenomen bland ungdomar. 

Å andra sidan är det viktigt att också prata om vad man ska göra om man blir utsatt för till exempel en hotelse. Föräldrar kan uppmuntra sina ungdomar att berätta om det hemma utan att tveka. 

Vid behov ska man göra en brottsanmälan hos polisen. I hotfulla situationer ska också undgdomar våga ringa till nödnumret 112 för att få hjälp. Mobilappen 112 som många har i sitt bruk hjälper polisen att hitta fram till händelseplatsen fortare om man befinner sig till exempel i en park eller i ett skogsområde.

Vuxna har en viktig roll i att trygga skolvägen

Målet med polisens trafikövervakning i närheten av skolor under de kommande veckorna är att förebygga olyckor och att säkerställa en trygg skolväg för eleverna. Även här kan vuxna hjälpa på ett väsentligt sätt.

– Vi strävar efter att med vår närvaro påminna vuxna om att det nu finns många barn och ungdomar i trafiken. När man kör det egna barnet till skolan eller kör förbi en skola på väg till jobbet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid detta, säger överkommissarie Aapo Isoaho. 

För att undvika olyckor och olyckstillbud lönar det sig att ta tillräckligt med tid på sig, vare sig eleven tar sig till skolan själv eller får skjuts av en förälder. Polisen önskar att vi undviker situationer där folk blåkör i sista minuten så nära skolans dörrar som möjligt.

Polisen vill med sin närvaro skapa en känsla av en trygg skolväg för de yngre eleverna. Efrarenheten visar att speciellt de första veckorna är mycket spännande, och även om man har övat på att gå skolvägen kan koncentrationen riktas till något annat än att observera trafiken. Det finns dock skäl att gå noggrant igenom skolvägen och hur man tar sig tryggt till skolan särskilt med barn som börjar sitt första skolår. Det är speciellt viktigt att öva tillsammans hur man tar sig över vägar och korsningar.

– I den kommande övervakningen fäster vi särskild uppmärksamhet vid hastigheter och hur reglerna följs när det gäller övergångsställen. Förutom bilister övervakar vi också beteendet av oskyddade trafikanter såsom fotgängare och cyklister, berättar Isoaho.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik
Polisinrättningen i Västra Nyland
förebyggande
trafikövervakning
vård