Markku Heinikari utnämnd till chef för Brottsutredningsenheten vid polisinrättningen i Helsingfors

7.10.2021 15.23 | Publicerad på svenska 25.10.2021 kl. 9.33
Nyhet
Markku Heinikari

Helsingforspolisens polischef Lasse Aapio har utnämnt kriminalinspektör Markku Heinikari till ett tidsbestämt tjänsteförhållande som chef för Brottsutredningsenheten och kriminalöverinspektör för perioden 15.10.2021–30.6.2026.

Markku Heinikari har fram till nu varit chef för funktionen för professionell brottslighet som är verksam vid Brottsutredningsenheten. Heinikari har arbetat som chef vid tre olika polisenheter, vid polisinrättningen i Helsingfors, Supo och Centralkriminalpolisen. Chef för funktionen för professionell brottslighet har han varit sedan februari 2020.
Chefen för Brottsutredningsenheten, kriminalöverinspektören, ska leda, utveckla och övervaka Helsingforspolisens Brottsutredningsenhet, som består av fyra funktioner: Brottsbekämpning, Professionell brottslighet, Våldsbrott samt Ekonomiska brott och bedrägeribrott. 

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors sv
Polisinrättningen i Helsingfors