Epäilty törkeä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys - tapaus etenee syyteharkintaan
Misstänkt försök till grovt sexuellt utnyttjande av barn – fallet går vidare till åtalsprövning

Utgivningsdatum 1.12.2020 11.23 | Publicerad på svenska 1.3.2021 kl. 10.25
Nyhet

Polisen i Östra Nyland har i slutet av oktober utrett ett brottmål mellan några elever i en skola i Nurmijärvi och en person som ingår i skolans personal.

Fallet har utretts hos polisen som misstänkt försök till grovt sexuellt utnyttjande av barn, missbruk av tjänsteställning, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av barn och lockande av barn i sexuella syften.

Den misstänkte har inte träffat offren utan gärningssättet har varit sändande av meddelanden i sociala medier. Den misstänkte var häktad från början av november i cirka två veckor och blev frigiven när det inte längre fanns förutsättningar för häktning.

Förundersökningen har nu slutförts och fallet går vidare till åklagaren för åtalsprövning.
 

Brott och utredning Nurmijärvi Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland