Misstänkt grovt miljöbrott i Södra Österbotten

8.6.2021 10.34
Nyhet

Polisen misstänker en företagare och en anställd vid ett företag i målningsbranschen, i Södra Österbotten gjort sig skyldiga till grovt miljöbrott. Förundersökningen sträcker sig från år 1999 till 2019.

Förundersökningen startades på basen av miljömyndigheternas observationer under granskningsbesök som gjordes under 2018. Enligt miljömyndigheterna har man i företagets verksamhet, trots otaliga uppmaningar, inte följt fastställda tillståndsvillkor.  Man har för företagaren pekat på förvaringen av problemavfall samt förstörelse genom förbränning.  Företagaren har blivit ombedd att ansöka om miljötillstånd, hålla bok över avfallet, samt föra avfallet för hantering till anläggning för farligt avfall. Företaget har inte följt dessa uppmaningar. 

Företagets fastighetsområde har på miljömyndighetens beslut renats för fem år sedan. Då fördes över 100 000 kg kemikalier till avfallsåtervinningsstationen. Rengöring av ett annat markområde har gjorts senare. Kostnaderna för dessa två händelser stiger till över 150 000 euro. Om det leder till grundvattenförorening, som kan uppkomma åratal senare, kan det leda till avsevärda ekonomiska följder.  

Förundersökningen har blivit färdig och på basen av den misstänks företagaren med flit, under ca tio års tid släppt ut problemavfall i miljön, hanterat och förvarat problemavfallet på ett lagvidrigt sätt, trots att företaget verkar på klass I grundvattenområde.   Företagaren misstänks bl.a. ha bränt problemavfall på fastighetsområdet och deponerat avfall på ett otillåtet sätt på fastigheten, samt underlåtit sig att föra avfallet till anläggning för hantering av problemavfall. Det finns inga noteringar av förstörande av kemikalier i företagets bokföring.  

Enligt villkoren för miljötillstånd borde problemavfallet ha levererats till Oy Ekokem Ab:s hanteringsanläggning för problemavfall, eller till annan godkänd anläggning.  Avfallet borde också ha märkts på vederbörligt sätt och bokförts enligt avfallsart. Vid lagring av avfall och problemavfall skall lagringskärlet vara tätt, samt försett med säkerhetsutrustning, så att inga skadliga ämnen läcker ut i marken eller grundvattnet, eller avlopps- eller ytvattenbrunnar.  

Förundersökningen visar på grovt miljöbrott bland annat på grund av avsiktligheten och långvarigheten i handlingarna, samt på grund av de förändringar som inträffat på ett grundvattenområde av klass I.  Handlandet har lett till miljöförstörelse eller förändringar i miljön.  

Förundersökningsprotokollet har sänts för åtalsprövning till Västra Finlands åklagarämbete. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten
Polisinrättningen i Österbotten
förundersökning
miljöbrott