Polisen ökar övervakning kring ungdomens användning av berusningsmedel i Sydvästra Finland

Utgivningsdatum 13.8.2021 14.30
Nyhet

Polisen är speciellt uppmärksam med ungdomens användning av berusningsmedel samt med störande beteende nu när skolorna har börjat.

Polisen övervakar speciellt ungdomens användning av berusningsmedel och störande beteende under det kommande veckoslutet. Polispatrullerna övervakar hela polisinrättningens område.

Genom synbar och effektiv övervakning samt en låg ingripströskel vill polisen åstadkomma en förebyggande påverkan.

Av innehav av alkohol kan polisen skriva böter. En berusad minderårig förs till tillnyktringsstationen och en barnskyddsanmälan görs om varje ungdom som förs till stationen. Ju yngre barnet är, desto lägre tröskel har polisen att agera. 

Med samarbete mellan socialmyndigheterna och polisen styrs barnens och ungdomens föräldrar till att ansvara för deras plikter. Genom att tillsammans bry sig och ingripa i minderårigas användning av berusningsmedel agerar vi för barnens och ungdomens eget bästa, säger överkommissarie Stephan Sundqvist.

Utöver kommande veckoslutet fortsätter polisen med höjd övervakning under hela hösten. Allmän ordning och säkerhet övervakas speciellt i Aurafest-evenemanget, som ordnas i Åbo under veckoslutet. 

Egentliga Finland Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Övervakning och larmverksamhet