Polisen övervakar firandet av skolavslutningen i hela området för polisinrättningen i Östra Nyland

Utgivningsdatum 1.6.2022 7.15 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 7.21
Nyhet

Polisen har också i år förberett sig på att övervaka firandet av skolavslutningen i hela området för polisinrättningen i Östra Nyland. Skolorna avslutas lördagen den 4 juni 2022, och det är att vänta att många barn och unga kommer att samlas för att fira att skolan slutat det efterlängtade sommarlovet börjar.

Liksom tidigare år sker övervakningen i nära samarbete med ungdomstjänsterna i olika städer och kommuner inom polisinrättningens område. Bland annat socialväsendet och FRK har en egen roll som stöd för de unga.

– Största delen av barnen och ungdomarna firar skolavslutningen städat och utan problem, men det är ändå ganska vanligt att användningen av rusmedel ökar under firandet och därmed ökar också risken för olika olyckor, säger kommissarie Jarmo Ojala.

Föräldrar önskas vara tillgängliga under avslutningshelgen

Liksom tidigare år hoppas polisen att vårdnadshavarna till unga som ska ut och fira kan nås per telefon under natten mot lördagen den 4 juni och söndagen den 5 juni och svara på samtal från ett okänt nummer. Det kan komma samtal från bland annat polisen eller en ungdomsarbetare. 
– Samarbetet med vårdnadshavarna har fungerat bra redan under flera vårar. Föräldrarna har svarat berömvärt på telefonsamtal och själva hämtat hem sina ungdomar från festplatserna, säger Ojala tacksamt.

Det är bra att på förhand diskutera spelreglerna för avslutningsdagens festande med barnen och ungdomarna

– Vårdnadshavarna bör diskutera med sina egna barn och unga om de risker som är förenade med firandet under avslutningskvällen och tillsammans komma överens om klara spelregler. När spelreglerna har överenskommits med dem där hemma minskar också olycksrisken. Hemkomsttider och andra begränsningar som föräldrarna bestämmer kan irritera den unga, men de berättar också för den unga personen om något viktigt, nämligen att föräldrarna bryr sig, påminner Ojala.

De traditionella festplatserna är populära år efter år

Inom området för polisinrättningen i Östra Nyland har det under årens lopp uppstått flera populära festplatser som unga sannolikt kommer att föredra även i vår. Polisen kommer under kvällen och natten att aktivt övervaka platser där unga rör sig och samlas.

– Vanda: Kuusijärvi friluftsområde, Ådalsparken, Vetokannas badstrand, Heurekaparken och Alkärrs utebad
– Kervo: Aurinkomäki och skolgårdarna i centrum
– Tusby: Häklin monttu och Hyrylä idrottspark
– Träskända: Strandparken (populär mötesplats också bland unga från grannkommunerna)
– Nurmijärvi: områdena i närheten av Monikko och idrottsparken, vindskyddet vid Isoniityn koulu samt köpcentret Lähdes gårdsområde och närliggande terräng
– Hyvinge: Puolimatkan koulus gårdsplan
– Mäntsälä: området vid sportplanen
– Borgå: Ånäsparken, Maren och Kokonudden
– Lovisa: Skeppsbron, badstranden och Strandparkens område
– Sibbo: Molnträsk och Kalkstrand
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Östra Nyland Övervakning och larmverksamhet