Polisen undersöker brand i egnahemshus i Hangö

21.12.2021 14.27 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 14.47
Nyhet

Polisinrättningen i Västra-Nyland utreder en egnahemshusbrand, som inträffat på söndag kväll den 19.12.

Polisen fick på söndag kväll den 19.12 anmälan om en brand i ett egna-hemshus på Kapellhamnsvägen i Hangö. Då polisen anlände till platsen hade Västra-Nylands räddningsverk påbörjat släckningsarbetet.

Utifrån den platsundersökning som utfördes på platsen, har polisen skäl att misstänka brott i ärendet. En brottsanmälan har upprättats med rubricering-en grovt sabotage. Polisen har anhållit tre personer vars delaktighet till branden utreds.

Av undersökningsmässiga skäl informerar polisen inte mer on ärendet i det här skedet.
 

Brott och utredning Hangö Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland
Polisinrättningen i Västra Nyland
brottmål
eldsvådor
sabotage