Polisen utreder fall av falsk alarm i Lappo

Utgivningsdatum 18.1.2022 17.42
Nyhet

Polisinrättningen i Österbotten undersöker ett fall av falskt alarm, med anledning av en händelse, där det enligt rykten skulle ha riktats ett allvarligt hot om brott mot liv och hälsa vid högstadieskolan i Lappo. På basen av den information som polisen fått, har det inte framkommit något som skulle tyda på att nämnda hot skulle ha varit eller är verkligt.

Polisinrättningen i Österbotten undersöker ett fall av falskt alarm, med anledning av en händelse, där det enligt rykten skulle ha riktats ett allvarligt hot om brott mot liv och hälsa vid högstadieskolan i Lappo. 

Rykten om nämnda brott har kommit till polisens kännedom redan i slutet av sommaren 2021. Polisen har då utrett saken och skaffat sig tilläggsinformation för att kunna uppskatta trovärdigheten i hoten. Polisen har även efter det fortsatt sina undersökningar. 
På basen av den information som polisen fått, har det inte framkommit något som skulle tyda på att nämnda hot skulle ha varit eller är verkligt. 

Enligt polisens utredning är det frågan om ett rykte som startat bland ungdomarna och som inte avtagit, utan ibland stigit upp till ytan igen och lett till nya rykten och skvaller.
Bland annat har en vägg på lågstadieskolan i Lappo blivit klottrad med en text som syftar på skolskjutningar. Händelsen inträffade i början av oktober 2021.  Lapuan Sanomat hade då publicerat en artikel, med en bild av ifrågavarande klotter. I samband med förundersökningen av detta fall, framkom att den person som enligt rykten skulle ha uttalat hoten inte var den som skrivit klottret. 

Med detta meddelande vill polisen få ett slut på de rykten som sprids med anledning av fallet. Enligt polisens uppfattning förekommer inget faktiskt hot mot skolan. Däremot försätter de rykten som fortfarande cirkulerar kring personen, hen och hens anhöriga i en oskälig situation. Rådande omständigheter försvårar även skolpersonalens, elevernas och elevernas föräldrars arbete för en trygg skolmiljö. 

Polisen har den 18.1.2022 inlett en förundersökning med brottsbenämningen falskt alarm. 
 

Brott och utredning Lappo Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten