Våldshandlingar, kollisioner och uppdrag för bilpatrullerna i Östra Nyland

5.10.2021 12.41 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 12.37
Nyhet

Förra veckan sysselsattes polisen i Östra Nyland bland annat av våldshandlingar, flera kollisioner och uppdrag för bilpatrullerna. Dessutom är förundersökningen av ett fall som gäller grov stöld och bedrägeri snart slutförd.

Våldshandlingar på polisinrättningens område

Fredagen den 1 oktober inträffade en våldshandling i Rajamäki i Nurmijärvi. Offret fick skador som krävde sjukhusvård.  Polisen fick ett uppdrag till Keskusraitti mitt på dagen, omkring kl. 13.20. Enligt anmälan hade mannen blivit slagen med ett tillhygge bland annat i huvudet.

– Offret och den misstänkte gärningsmannen känner varandra sedan tidigare, så vi utreder bland annat motivet till gärningen, berättar kriminalkommissarie Markku Lylykangas.

– Ärendet utreds här vid polisen i Östra Nyland under brottsrubriceringen grov misshandel, fortsätter Lylykangas.

En andra våldshandling ägde rum redan tidigare i slutet av september i Vanda, där offret också fick skador som krävde sjukhusvård. Polisen fick ett uppdrag till industriområdet i Stubbacka intill Ring III onsdagen den 22 september omkring kl. 22.20. Enligt anmälan hade en man blivit misshandlad bland annat i huvudet av flera personer.

När polispatrullen kom till platsen vårdades offret för misshandeln redan i ambulansen och de misstänkta gärningsmännen hade lämnat platsen.

Flera patruller och hundpatruller letade efter de misstänkta gärningsmännen och av de tre misstänkta påträffades lite senare i närheten två personer, en man och en kvinna, som motsvarade signalementen. Polisen känner till även den tredje misstänkte personens identitet.

– Fallet har utretts av polisen under brottsbenämningen grovt rån och grov misshandel, berättar kriminalkommissarie Sampsa Aukio.

Grov stöld och bedrägeri i Vanda – förundersökningen snart klar

Polisen i Östra Nyland har utrett ett fall där en värdefull bil som stulits i Myrbacka i Vanda fördes till Estland med falska skyltar i november 2020. Senare avslöjade polisens utredningar att den aktuella bilen hade bränts i Estland i mars 2021.

– Fallet har utretts av polisen som grov bruksstöld av motorfordon, berättar kriminalkommissarie Sampsa Aukio.

– Vi utreder ärendet även som grovt bedrägeri, eftersom det har framkommit i förundersökningen att bilens ägare och personen som misstänkts för brottet är goda vänner och att ägaren till bilen har ansökt om ersättning för att bilen blev stulen, fortsätter Aukio.

Förundersökningen av fallet är nu inne på slutrakan och kommer sedan att gå vidare till åklagaren för åtalsprövning.

Många uppdrag - en liten minskning i antalet

Förra veckan var det gott om uppdrag inom övervaknings- och alarmfunktioner även om det totala antalet uppdrag visade en liten minskning. Under veckan utfördes nästan 1 700 uppdrag.

– En stor del av uppdragen under veckan är koncentrerade till helgen och förra helgen var inget undantag i det avseendet när mer än 700 uppdrag sköttes, av dem var 70 hemutryckningar, berättar kommissarie Jarmo Ojala.

– Även om restriktionerna i samband med coronapandemin redan har gjorts något lättare så återspeglas pandemins effekter fortfarande i polisuppdragen, bland annat i det att antalet uppdrag som hänför sig till skydd av individen är fortsatt högt, vilket det har varit sedan våren 2020. Upphävandet av de coronarelaterade restriktionerna återspeglas även i polisens uppdrag särskilt i form av störningar i omedelbar närhet av restauranger, fortsätter Ojala.

Förra veckan registrerade polisen i Östra Nyland 33 misshandelsbrott på offentliga platser och 34 misshandelsfall på privata platser, medan motsvarande siffror var 29 och 17 veckan innan. I övrigt bestod uppdragen till stor del av berusade personer, störande uppförande, hemutryckningar, rattfyllerister, egendomsbrott, utförande av handräckningar, sökande av efterlysta personer, trafikrelaterade uppdrag och övervakning av allmän ordning och säkerhet på platser där människor rör sig och vistas.

– Under veckan skötte vi 103 kollisioner som inträffade till största delen på motorvägarna och som samtidigt sysselsatte flera patruller, och 23 djurkrockar. Även antalet brott mot liv och hälsa ökade något förra veckan, och de eggvapen som förekommer i samband med dessa uppdrag utgör en stor säkerhetsrisk för oss, berättar Ojala.

Övervakning av den lätta trafiken på onsdagen

I trafiken intensivövervakades den lätta trafiken onsdagen den 6 oktober. Särskilt fotgängare, cyklister och lätta elfordon var föremål för övervakning. 

– Polisen kommer att ingripa i hela landet i förseelser och felparkeringar, som hindrar och äventyrar en säker lätt trafik, berättar kommissarie Asko Sartanen.

– Den här veckan kommer vi också att intensivövervaka den tunga trafiken, fortsätter Sartanen.

 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Östra Nyland
brottmål
trafik