Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Jyväskylä polisstation, hittegods

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Inre Finland.
Jyväskylä polisstations polisjour finns i hörnet av Hannikaisenkatu och Urhonkatu i centrum av staden. Vi tar emot hittegods. Förfrågningar om förkomna nycklar besvaras inte per telefon.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Urhonkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ

Postadress

PB 59, 40101 JYVÄSKYLÄ

Öppettider

Öppethållningstiderna till 28.11.2021
 • mån
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • tis
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • ons
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • tors
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • fre
  9.00–12.00, 13.00–15.00
Undantag
 • 7.6.2021–31.12.2021
  Hittegodsbyrå är öppen från 7 juni 2021 från 09:00 till 12:00

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 131
 • Hittegods (10:00 - 12:00)
  0295 414 706
  mån–fre 10.00–12.00

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Service information

Frågor om förlorade nycklar bara genom att besöka polisstationen.