Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Jyväskylä polisstation, tillståndsärenden

En av polisstationerna vid Polisinrättning i Inre Finland.
Jyväskylä polisstations tillståndstjänster finns i hörnet av Hannikaisenkatu och Urhonkatu i centrum av staden. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller vapentillstånd. Vi betjänar kunderna företrädesvis utifrån tidsbokning. Vi rekommenderar ärendehantering på nätet. Om du inte bokar tid, får du vara beredd på att köa. De som bokat tid ropas upp i kundbetjäningen med namnet utan separat anmälan. Könummerautomaten fungerar på mondag, onsdag, torsdag och fredag kl. 8.00 - 11.00 och tisdag kl. 9.00 - 11.00. Färdiga dokument hämtas i informationen utan tidsbokning. Det lönar sig att boka tid i ärenden där körkortet ges tillbaka efter att det varit indraget. Se våra närmare kontaktuppgifter och öppettider.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Urhonkatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
4. kerros

Postadress

PB 59, 40101 JYVÄSKYLÄ

Öppettider

Öppethållningstiderna till 28.11.2021
 • mån
  8.00–16.15
 • tis
  9.00–16.15
 • ons
  8.00–16.15
 • tors
  8.00–16.15
 • fre
  8.00–16.15
Undantag
 • 8.2.2021–31.12.2021
  Från 8.2.2021 könummerautomaten fungerar på mondag, onsdag, torsdag och fredag kl. 8.00 - 11.00 och tisdag kl. 9.00 - 11.00.
 • 25.11.2021–3.12.2021
  På grund av personalens utbildningsdagar kan det förekomma undantag i tillståndstjänsternas öppettider 26.11.2021 och 2.12.2021
 • 26.5.2021–31.12.2021
  At lämna in en ansokan med ett könummer är ibland överbelastat. Var beredd att köa. På grund av det stora antalet kunder kan vi bli tvungen att stänga könummerautomaten före kl. 11.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 131
 • Rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

Vi tjänar i dessa frågor

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Service information

Du kan också rapportera försvinnandet av dokumentet elektroniskt på polisens webbsidan.

Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare

En i Finland varaktigt bosatt körkortsinnehavare ska visa upp ett läkarutlåtande om fortsatt körförmåga med jämna mellanrum som föreskrivs separat.

Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass

Körkortskategorin kan sänkas och specialvillkoren för körkortet kan ändras om det finns anledning till det.

Återställande av körrätt

När körförbudet upphört träder körrätten i kraft på nytt då polisen lämnar körkortet tillbaka till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort.

Service information

Du kan hämta ditt körkort från infopunkten eller boka en tid för att få tillbacka ditt körkort.

Övervakad körrätt

Ett alkolåskörkort kan beviljas av hälsoskäl eller till en person som misstänkts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller har begått dessa brott.

Anmälan om småskalig insamling

Penninginsamling förutsätter tillstånd av polisen. En penninginsamling kan även anordnas som en småskalig insamling som ska anmälas hos polisen.

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för gissningstävling

Tillstånd för varulotteri

Anordnandet av varulotteri kräver tillstånd av polisen.

Tillstånd för varuvinstautomat

Tillhandahållandet av varuvinstautomater är tillståndspliktigt.

Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar

Tillstånd för att inneha vissa spelautomater, spelanordningar och lyckohjul som snurras för hand kan ansökas om vid lokala polisinrättningen.

Allmän sammankomst

Senast 24 timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska arrangören anmäla till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Ärenden gällande offentlig tillställning

En skriftlig anmälan om en offentlig tillställning skall lämnas till polisen på den ort där tillställningen ordnas.

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Service information

Vänligen ta med din giltigt pass eller ID-kort.

Identifiering av en person

Ansökan om identifiering för identifieringshandling fylls i för att ansöka om ett identifieringsverktyg eller kvalificerat certifikat.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Service information

Vänligen ta med din giltigt pass eller ID-kort.

Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Tillfälligt pass

Av särskild orsak kan man beviljas tillfälligt pass, om passbeviljandet inte ens är möjligt i en påskyndad tidtabell.

Service information

Vänligen ta med din giltigt pass eller ID-kort.

Godkännande som ordningsvakt

Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska ha ett giltigt ordningsvaktskort.

Service information

Du kan också söka tillstånd via polisens nättjänst.

Godkännande som tillfällig väktare

Ett tillfälligt väktarkort krävs av en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader.

Service information

Du kan också söka tillstånd via polisens nättjänst.

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Service information

Du kan också söka tillstånd via polisens nättjänst.

Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.

Service information

Du kan också söka tillstånd via polisens nättjänst.

Europeiskt skjutvapenpass

Europeiska skjutvapenpasset underlättar för utövare av skytte och jägare att röra sig mellan EU-länder med sina vapen.

Service information

Vi rekommenderar tidsbokning för att lämna en vapenansökan.

Skjutvapentillstånd

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar.

Service information

Vi rekommenderar tidsbokning för att lämna en vapenansökan.

Vapen som tillhör dödsbo

Den som besitter dödsboet ska omedelbart omhänderta vapnen efter att tillståndsinnehavaren avlidit och se till att tillstånd skaffas inom sex månader.

Överlåtelse/uthämtning av vapen

Överlåtelse/uthämtning av vapen.

Anmälan om fyrverkeriuppvisning

Fyrverkeriuppvisningar får ordnas av företag som innehar tillstånd till detta av TUKES.

Anmälan om sprängningsarbete

Polisen ska anmälas om sprängningsarbete före arbetet inleds.

Förlängning av visum

Polisen kan förlänga giltighetstiden för ett visum eller tiden för tillåten vistelse.

Service information

Ta med ditt pass, ett intyg om giltig försäkring, ett försörjningsförklaring, ett skriftligt uttalande i fri form om anledningen till förlängningen av visumet, och ett passfoto.