Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Västra Nyland, verksamhetsställen och tjänster

Vi är verksamma i tio kommuner i Västra Nyland, från Esbo genom Kyrkslätt och Raseborg till Hangö, och till Högfors i norr. Området präglas av glesbygd och livlig pendlingstrafik till huvudstadsregionen. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Esbo huvudpolisstation, polisjouren

Knektbrogränden 4, 02630 ESBO

Besöksadress

Knektbrogränden 4, 02630 ESBO
Visa på kartan

Öppettider

Må-fre 8-16.
Undantag
 • 2.4.2024–31.12.2025
  Hittegodsbyrå betjänar må–fre kl 9.00–11.00.

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 438 396
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisjouren
  0295 438 031
  mån–fre 8.00–16.15
 • Polisjouren
  0295 438 033
  mån–fre 8.00–16.15
 • Växel
  0295 430 281
  mån–sön 8.00–16.00

E-postadresser

 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Esbo huvudpolisstation, tillståndsärenden

Knektbrogränden 4, 02630 ESBO

Besöksadress

Knektbrogränden 4, 02630 ESBO
Visa på kartan

Postadress

PB 20, 02631 ESBO

Öppettider

Mån.-fre. 8-16.15.

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 438 396
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisjouren
  0295 438 031
  mån–fre 8.00–16.15
 • Polisjouren
  0295 438 033
  mån–fre 8.00–16.15
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
 • Tillstånsservice
  0295 430 281
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om gissningstävling
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Ärenden gällande offentlig tillställning
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Skjutvapentillstånd
  • Vapen som tillhör dödsbo
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete
  • Förlängning av visum

Esbo huvudpolisstation, uppvisande av vapen

Knektbrogränden 4 A 3, 02630 ESBO

Besöksadress

Knektbrogränden 4 A 3, 02630 ESBO
Visa på kartan

Öppettider

Tis. 9-11 och 12-16.

Telefonnummer

 • Lokal rådgivning och tidsbokning
  0295 438 315
  mån 9.00–11.00, tor 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 281

E-postadresser

 • Vapen
  • Uppvisande av vapen
  Service information
  Endast tisdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen. Nihtisillankuja 4 A3, 02630 Espoo, ”UPPVISNING AV VAPEN ”

Kyrkslätts polisstation, polisjouren

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT

Besöksadress

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT
Visa på kartan

Postadress

PB60, 02401 KYRKSLÄTT

Öppettider

Öppethållningstiderna till 1.9.2024
Mån.-tis. samt tors. 9-12 och 13-16.
Undantag
 • 3.8.2023–31.5.2024
  OBS! Tillståndsärenden är öppet endast på måndagar och torsdagar kl 9-12 och 13-16.
 • 3.6.2024–1.9.2024
  OBS! Tillståndsärenden är stängd från 1 juni till 31 augusti 2024

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 438 050
  mån–fre 9.00–16.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
 • Polisjouren
  0295 438 050
  mån–fre 9.00–16.00
 • Protokollbeställning
  0295 438 060
 • Växel
  0295 430 281

E-postadresser

 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Kyrkslätts polisstation, tillståndsärenden

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT

Besöksadress

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT
Visa på kartan

Postadress

PB 60, 02401 KYRKSLÄTT

Öppettider

Mån. samt tors. 9-12 och 13-16.
Undantag
 • 27.5.2024–31.8.2024
  OBS! Polisjouren är öppet 27.5.-31.8.2024 må-ti och to 9-12 och 13-16
 • 3.6.2024–1.9.2024
  Kontoret är stängt

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 438 050
 • Polisjouren
  0295 438 050
 • Protokollbeställning
  0295 438 060
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser

 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning

Lojo polisstation

Postgatan 3, 08100 LOJO

Besöksadress

Postgatan 3, 08100 LOJO
Visa på kartan

Postadress

PB 101, 08101 LOJO

Öppettider

Mån.-fre. 9-16.15.
Undantag
 • 27.5.2024–1.9.2024
  OBS! Polisjouren är öppet endast må, ti och to kl 9:00-16:15.

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 436 084
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisjouren
  0295 436 015
  mån–fre 9.00–16.00
 • Protokollbeställning
  0295 436 084
  mån–fre 9.00–11.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Körrätt
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för gissningstävling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Ärenden gällande offentlig tillställning
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Skjutvapentillstånd
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Lojo polisstation, uppvisande av vapen

Postgatan 3 B, 08100 LOJO

Besöksadress

Postgatan 3 B, 08100 LOJO
Visa på kartan

Öppettider

Öppethållningstiderna till 2.6.2024
På jämna veckor stängd. På udda veckor ons. 9-16.

Telefonnummer

 • Växel
  0295 430 281
 • Vapen
  • Uppvisande av vapen
  Service information
  Ojämna veckor onsdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen.

Raseborgs polisstation

Formansallén 4, 10600 EKENÄS

Besöksadress

Formansallén 4, 10600 EKENÄS
Visa på kartan

Postadress

PB 9, 10601 EKENÄS

Öppettider

Mån.-fre. 9-16.
Undantag
 • 27.5.2024–1.9.2024
  OBS! Polisjouren är öppet endast må och ons kl 9:00-16:00 och fre kl 10:00-14:00.
 • 3.6.2024–30.6.2024
  OBS! Tillståndstjänsten är stängd från 1 juni till 30 juni 2024.

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 413 155
  mån–fre 9.00–16.00
 • Polisjouren
  0295 413 155
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser

 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Körrätt
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om gissningstävling
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Ärenden gällande offentlig tillställning
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Skjutvapentillstånd
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Raseborgs polisstation, uppvisande av vapen

Formansallen 4, 10600 EKENÄS

Besöksadress

Formansallen 4, 10600 EKENÄS
Visa på kartan

Öppettider

Öppethållningstiderna till 2.6.2024
På jämna veckor ons. 9-16. På udda veckor stängd.

Telefonnummer

 • Växel
  0295 430 281
  mån–fre 8.00–16.00
 • Vapen
  • Uppvisande av vapen
  Service information
  Jämna veckor onsdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen.