Innehållspublicerare

Polisenheternas kontaktinformation förnyades på webbplatsen Polisen.fi. Samtidigt förändrades också sökningsfunktionen för kontaktinformation och dess struktur. Den största enskilda ändringen är att polisstationernas egna kontaktinformationssidor slopas. 

Medan ändringen pågår kan det på Poliisi.fi-sidorna finnas bristfällig kontaktinformation.

Läs mer om förnyelsen av kontaktinformationen

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Raseborgs polisstation, tillståndsärenden

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Västra Nyland
Raseborgs polisstation finns belägen i närheten av Ekenäs centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Kyrkslätt och Lojo. Vi betjänar i tillståndsärenden vardagar måndag-fredag. Tillståndskanslierna är stängda på vardagar som är helgdagar. Våra tjänster och öppethållningstider hittar du nedan.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Formansallén 4, 10600 EKENÄS

Postadress

PB 9, 10601 EKENÄS

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 281
 • Hittegods
  0295 413 155
  mån–fre 9.00–16.00
 • Polisjouren
  0295 413 155
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser