De personer som avlagt examen polis (YH) avlägger den etiska eden

Utgivningsdatum 15.4.2024 14.00
Nyhet

Cirka 180 poliser samlas måndagen den 15 april 2024 att avlägga polisens etiska ed. Den etiska eden mottas av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen. Den här gången ordnas festen undantagsvis i Tammerforshuset.

De poliser som avlägger eden utexamineras från finsk- och svenskspråkig polisutbildningen i huvudsak år 2023.

I eden lovar poliserna bland annat att respektera varje individs människovärde och rättigheter samt att uppföra sig rättvist och hjälpsamt. Eden är inte juridiskt bindande, men med den vill man betona ansvarsfullheten i polisyrket. Polisen har en lång tradition av den etiska eden: festen ägde rum för första gången i januari 2001.

Polisstyrelsen Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors