Polamk ordnar urvalsprov för den finskspråkiga polis (YH)-utbildningen som inleds i oktober 2024

Utgivningsdatum 8.4.2024 8.00
Nyhet

Psykologiska tester, att skriva en essä, 1 500 meters löpning, styrke- och koordinationsprov – de sökande testas på många olika sätt i urvalsprovet.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkiga polis (YH)-examen ordnas 8.–12.4.2024 vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Sammanlagt cirka 600 sökande från ansökningsperioden i januari–februari deltar under de fem dagarna i provet.

– Urvalsprovets första skede omfattar psykologiska tester, ett skriftligt prov och ett fysiskt test i fyra delar. För en enskild sökande pågår urvalsprovsdagen sammanlagt nästan tio timmar, berättar chefen för studietjänsterna, kommissarie Johanna Guessous.

– Alla som uppfyller ansökningskraven kallas till urvalsprovet. Dessa krav är finskt medborgarskap, oförvitlighet, tillräcklig utbildningsbakgrund, lämpligt hälsotillstånd och körkort för kategori B. I urvalsprovet är alla sökande på ”samma startlinje”, det vill säga framgången i provet avgör om man tar sig vidare. Det lönar sig alltså att noggrant förbereda sig på provets alla delområden!

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i maj 2024. I det andra skedet genomför sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt gör tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet och det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i oktober 2024.

Information till sökande på webben

Vi har samlat all information om urvalsprovet på vår webbplats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. 

Mer information om antagningen av studerande: valinnat.polamk@poliisi.fi

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors